BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbski Marek (University of Life Sciences in Lublin), Dudkiewicz Margot (University of Life Sciences in Lublin), Durlak Wojciech (University of Life Sciences in Lublin), Jusiak Magdalena (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
Historical Outline and Dendrological Analysis of Park and Castle Complex in Krupe (Krasnystaw District)
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr II/2, s. 475-482, fot., tab., bibliogr. 9 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Rewaloryzacja zespołów zabytkowych, Parki krajobrazowe, Budowla historyczna
Restoration of historic units, Landscape parks, Historical building
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Krasnystaw
Krasnystaw
Abstrakt
The paper reports the first stage of works on revalorisation of the surroundings of castle ruins in Krupe situated in the rasnystaw district, Lubelskie voivodship. In 2012-2014 desk studies were conducted involving historical analysis of the place and analysis of spatial transformations of the object, as well as fieldworks comprising a detailed dendrological inventory of the terrain. A pond adjoins the castle on its north side, which makes the place greatly charming. The ruins are surrounded by a park from the turn of the 18th and 19th century. Tree species most numerous in this area comprise: Aesculus hippocastanum, Robinia pseudoacacia, Malus sylvestris and Pyrus pyraster.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baliński M., Lipiński T., (1885) Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. Tom II, zeszyt 6. Warszawa, Druk S. Orgelbranda Synów.
  2. Gawarecki H. ,(10.11.1962) Odpis: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Wydział Kultury Wojewódzki Konserwator Zabytków, Główny Konserwator Zabytków.
  3. Gloger Z., (1903) Encyklopedia staropolska ilustrowana. Tom IV, druk P. Laskauer, Warszawa.
  4. Kromer M., (1611) Kronika polska Marcina Kromera biskupa warmińskiego ksiąg XXX dotąd w trzech językach, a mianowicie w łacińskim, polskim i niemieckim wydana, na język polski z łacińskiego przełożona przez Marcina z Błażowa Błażowskiego i wydana w Krakowie w drukarni M. Loba.
  5. Kurzątkowski M., (1962) Dokumentacja historyczna. P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków, Pracowania Dokumentacji historycznej, Oddział Warszawa. Warszawa.
  6. Rejestr zabytków województwa lubelskiego z dn. 31.12.2010 r.
  7. Sola B., (1979) Inwentaryzacja. Katalog parków woj. chełmskiego, zleceniodawca: Urząd Wojewódzki w Chełmie. Wydział Kultury i Sztuki. Wojewódzki Konserwator Zabytków.
  8. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., (1883) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich Tom IV. Druk "Wiek", Warszawa.
  9. Sypkowie A. i R., (2009) Zamki i warownie ziemi lubelskiej i Podlasia. Wyd. Agencja Wydawnicza EGROS. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.2.2.038
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu