BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Shulieshova Iryna (Sumy National Agrarian University, Ukraine), Domańska Teresa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Insurance Reserves of Insurance Companies in Poland and Ukraine as a Solvency Basis and Financial Stability of Insurance Companies
Rezerwy ubezpieczeniowe jako podstawa wypłacalności i stabilności finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce i na Ukrainie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 533-546, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rezerwy, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia
Reserves, Insurance company, Insurances
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Cel - rezerwy obowiązkowe w każdej firmie ubezpieczeniowej są określone przez państwo, w którym funkcjonuje dana jednostka. Celem rezerwy obowiązkowej jest gwarancja wypłaty ubezpieczenia w sytuacji wystąpienia wypadku oraz pokrycia dużej liczby zgłaszanych przez klientów polis. Komercyjne firmy ubezpieczeniowe mogą tworzyć na podstawie oszacowanego ryzyka, ponad rezerwy obowiązkowe, odpowiedni zasób środków pieniężnych w celu zabezpieczenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Metodologia - podstawą metodologiczną opracowania jest teoria nowoczesnej ekonomii, teoria finansów i zarządzania strategicznego, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz krytyczna analiza ekspertów oraz naukowców w obszarze ubezpieczeń. Wyniki - w wyniku przeprowadzonych badań zaprezentowano metody tworzenia rezerw w firmach ubezpieczeniowych w Polsce i na Ukrainie. Tworzenie i posiadanie rezerw ubezpieczeniowych wpływa korzystnie na wypłacalność i stabilność finansową zakładów ubezpieczeń. Oryginalność/wartość - w opracowaniu omówiono metody tworzenia rezerw ubezpieczeniowych w jednostkach ubezpieczeniowych. Porównano sposoby wykorzystania tych rezerw w odniesieniu do sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeniowych w Polsce i na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - reserve requirements for an insurance company are determined by the state in which the company is doing business. The purpose of the reserve requirement is to ensure that if a catastrophic event were to happen, with a large percentage of policy holders affected, the company would have enough money to meet the claims. Commercial insurance companies are liable to create, on the basis of risks arising from the fulfilment of the object of their activity, reserves, which are used to cover liabilities arising to insurance companies from insurance and reinsurance activity. Methodology - the methodological basis of work is made by modern economic theory, the theory of financial and strategic management, probability theory and mathematical statistics and the critical analysis of the research of scientists in the field of insurance. Findings - research of the features of the formation of insurance reserves of insurance companies of Poland and Ukraine. Originality - originality of the article consists in the research of the features of the formation of insurance reserves of insurance companies of Poland. Comparisons of the methods of the formation of reserves in insurance companies in Poland with insurance companies in Ukraine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowa W. (2009) , Мeтoдичнi пiдхoди дo фopмування cтpахoвих peзepвiв cтpахoвика, Journal of Social and Economic Research №39, pp. 189-193
 2. Bazylevych W. (1998), Cтpахoвий pинoк Укpаїни, K: Society "Знан-ня", p. 374.
 3. Borysova V. (2012), Фiнанcoвий мeханiзм фopмування cтpахoвих peзepвiв cтpахoвика, Finanse and Credit: Sumy national agrarian university, no. 1.
 4. IFRS( 2013) International Financial Reporting Standards 2013: red book. London: IFRS Foundation.
 5. Information on the status and development of the insurance market of Ukraine. Annual Report of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets, http://dfp.gov.ua/734.html.
 6. Kneysler O. (2009), Пpактичнi заcади упpавлiння активами cтpахoвoї кoмпанiї, Scientific notes. Series "Economy", issue 12, pp. 224-235.
 7. Kovancova D. (2006), Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Bova Polygon.
 8. On insurance. The Law of Ukraine 7.03.1996 № 85/96-VR, http://zakon2.rada.gov.ua.
 9. Osadez S. (2002), Cтpахування, tutorial / Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National Economic University, Ukrainian financial and banking school, p. 599.
 10. Panchenko O. (2013), Бухгалтepcька iнтepпpeтацiя cутнocтi cтpахoвих peзepвiв, Ecomomics: Accounting. Analysis. Audit № 2 (3), pp. 136-140.
 11. Radawiecka E. (2013), Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe warunkiem stabilności funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, pp. 171-180.
 12. Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń (2013), Raport o stanie sektora ubezpieczeń po dwóch kwartałach 2013 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 13. Szkarłat A. (2007), Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, in: Ubezpieczenia, ed. W. Sułkowska, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 14. Wieteska S. (2004), Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Zakładów Ubezpieczeń majątkowo-osobowych Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu