BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzechca Waldemar (Politechnika Śląska, Gliwice)
Tytuł
Balansowanie linii montażowej dwustronnej z uwzględnieniem kosztów
Assembly Line Balancing Problem in Two - sided Structure with cost oriented approach
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 211-220, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Koszty, Efektywność kosztowa, Produkcja, Zarządzanie, Efektywność algorytmów, Algorytmy, Zarządzanie wynikami, Ocena wyników, Rachunek kosztów i wyników
Costs, Cost effectiveness, Production, Management, Algorithmic effectiveness, Algorithms, Performance management, Results evaluation, Costs and results account
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostanie poruszony problem balansowania dwustronną linią montażową przy uwzględnieniu kosztów. Większość literatury dotyczącej zagadnienia balansowania ogranicza się do minimalizowania ilości stacji poprzez umieszczanie na nich możliwie największej liczby zadań uznając, że czas strat ma główny wpływ na ponoszone podczas procesu montażowego koszty. Dopiero od stosunkowo niedawna można znaleźć pozycje literaturowe, w których autorzy udowadniają, że problem balansowania linii montażowej z uwzględnieniem kosztów jest zgeneralizowanym problemem poszukiwania rozwiązania z minimalną liczbą stacji. Pomimo to osiągniecie jednego z celów sprawia, iż nie może być spełnione drugie z podejść. Podsumowując, celem zorientowanego kosztowo algorytmu rozwiązującego problem balansowania linii montażowej jest znalezienie takiego rozwiązania, aby całkowity koszt produkcji pojedynczego produktu był minimalny. W artykule zostanie rozpatrzona struktura linii montażowej z ograniczeniami pozycyjnymi (model czasowy oraz kosztowy). W celu osiągnięcia rozwiązania rozważanego problemu zastosowano algorytm symulowanego wyżarzania. Po krótkim opisie procedur zostanie przeanalizowany przykład numeryczny dla 12 zadań oraz dyskusja nad otrzymanymi wynikami.(abstrakt oryginalny)

In the paper assembly l ine balancing problem i n two - sided structure with cost oriented will be discussed. Very often the assembly line balancing problem leads to minimizing the number of s tations what is connected with reducing the idle times. This approach is well - known and represents time - oriented approach. In this approach authors consider only the number of stations and prove the idea less workstation less costs. But in some investigations authors take into account costs of transport in assembly lines, operators salar y and costs of tools, machines or robots the goal of such approach is to obtain the final results where the total cost of single product is the smallest. In this article a two - sided assembly line layout will be presented. The simulated annealing algorithm which was implemented to find the best solution (but still feasible) will be discussed. To show the differences between time and cost oriented approaches a numerical example will be calculated. At the end the final result will be given and end conclusions presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Sury R.J.: Aspects of assembly Line balancing , International Journal of Productive Research, 1971, pp 8-14
  2. Lee T. O., Kim Y,Kim Y.K. : Two-sided Assembly Line Balancing to Maximize Work Relatedness and Slackness, Computer & Industrial Engineering , 40, 3, 2001, pp. 273-292
  3. Grzechca W. : Ocena rozwiązania problem balansowania linii montażowej, Automatyzacja procesów dyskretnych, Politechnika Śląska, Gliwice, 2005, str. 185-190
  4. School A.: Balancing and Sequancing of Assembly Lines, Physica-Varleg, Heidelberg, 1999
  5. Roshani A., Fattahi P., Roshani A., Salehi M., Roshani A., : Cost-oriented two-sided assembly line balancing problem: A simulated annealing approach, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 25, 8, 2012, pp. 689-715
  6. Amen A.: Cost oriented assembly line balancing. Model formulations, solutions difficulty, upper and lower bounds, European Journal of Operational Research, 168, 2006, pp. 747-790
  7. Bartholdi J.J.: Balancing two-sided assembly lines: a case study. International Journal of Production Research, 31,10, 1993, pp. 2447-2461
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu