BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hanczar Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kaleta Jacek (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Planowanie dostaw LPG do sieci stacji paliw - wykorzystanie programowania dyskretnego
Planning of LPG supply to fuel-stations- application of mixed integer programming
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 221-233, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie w transporcie, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Transport, Zarządzanie transportem, Dystrybucja, Zarządzanie flotą pojazdów, Zarządzanie zapasami przez dostawcę
Planning in transport, Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Transport, Transport management, Distribution, Fleet management, Vendor Managed Inventory (VMI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Planowanie dostaw LPG do sieci stacji paliw odbywa się w sposób scentralizowany n a podstawie analiz sprzedaży na poszczególnych stacjach paliw. Taka organizacja procesu pozwala na zastosowanie zaawansowanego podejścia do planowania dystrybucji jak na przykład koncepcja VMI (ang. vendor managed inventory), czyli zarządzania zapasami ste rowane go przez dostawcę. Na gruncie badań operacyjnych zagadnienia te są określane jako IRP (ang. inventory routing problem) czyli problem wyznaczania tras przepływu zapasów. W artykule przedstawiono rzeczywisty problem planowania dostaw LPG do sieci stac ji paliw oraz rozważono możliw ości zastosowania programowania dyskretnego do jego rozwiązania. Zastosowanie podejść znanych z literatury, z uwagi na dodatkowe warunki takie jak różne warianty tras (z załadunk ie m na rozlewni lub bez), a także różne lokalizacje rozpoczęcia trasy i załadunku, nie było możliwe.(abstrakt oryginalny)

Supply of LP G to fuel - station network is done in a centralized manner on the basis of sales analysis on individual stations. Such an organization of the process allows the use of advanced approaches to distribution planning concepts such as VMI (vendor managed invento ry). In operational research area these issues are referred to as IRP (ang. inventory routing problem). This paper presents a real problem of supply planning of LPG to fuel - stations. The mixed integer progra m ming model is considered to support planning pro cess. Unfortunately the use of algorithms known in the literature, due to the additional constraints such as different variants of routes (with or without loading), as well as various start and load locations was n ot possible.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Altinkemer K., Gavish B.: Parallel savings based heuristic for the delivery problem. Operations Research 1991, 39, ss. 456-469
 2. Anily S., Federgruen A.: One warehouse multiple retailer systems with vehicle routing costs. Management Science 1990, 36, ss. 92-114
 3. Archetti C., Bertazzi L., Hertz A. and Speranza M. G.: A hybrid heuristic for an inventory routing problem. INFORMS Journal on Computing 2012, 24 (1), ss. 101-116
 4. Archetti C., Bertazzi L., Laporte G. and Speranza M. G.: A branch-and- inventory-routing problem. Transportation Science 2007, 41 (3), ss. 382-391
 5. Bell W. et al.: Improving the distribution of industrial gases with an on-line computerized routing and scheduling optimizer. Interfaces 1983, 13 (6), ss. 4-23
 6. Bell W., Dalberto L., Fisher M., Greeneld A., Jaikumar R., Kedia P., Mack R., Prutzman P.: Improving the distribution of industrial gases with an on-line computerized routing and scheduling optimizer. Interfaces 1983, 6
 7. Beltrami E., Bodin L.,: Networks and vehicle routing for municipal waste collection. Networks 1974, 4, ss. 65-94
 8. Bertazzi L., Paletta G., and Speranza M.G.: Deterministic order-up-to level policies in an inventory routing problem. Transportation Science 2002, 36 (1), ss.119-132
 9. Bramel J., Simchi-Levi D.: A location based heuristic for general routing problems. Operations Research 1985, 43, ss. 649-660
 10. Campbell A.M. and Savelsbergh M. W. P.: A decomposition approach for the inventory-routing problem. Transportation Science 2004, 38 (4), ss. 488-502
 11. Christofides N., Elion S.: An Algorithm for the Vehicle Dispatching Problem. Operational Research Quarterly 1969, 20, ss. 309-318
 12. Clarke G., Wright J.: Scheduling of vehicles from central depot to a number of delivery points. Operations Research 1964, 12, ss. 568-581
 13. Coelho L. C. and Laporte G.: The exact solution of several classes of inventory-routing problems. Computers &Operations Research, Forthcoming, 2012.
 14. Coelho L. C., Cordeau J.-F. and Laporte G.: The inventory-routing problem with transshipment. Computers &Operations Research 2012, 39 (11), ss. 2537-2548
 15. Coelho L., Cordeau J.-F., Laporte G.: Thirty years of Inventory-Routing, CIRRELT 2012
 16. Davis T., Waller M., Johnson M.E.: Vendor-Managed Inventory In The Retail Supply Chain. Journal of Business Logistics. Oak Brook 1999, 20, Iss. 1
 17. Dror M., Laporte G., Trudeau P.: Vehicle routing with stochastic demands : properties and solution framework. Transportation Science 1989, 23, ss.166-176
 18. Fisher M.: Optimal solution of vehicle routing problems using k-tree problem. Operations Research, 1988, 42, ss. 626-642
 19. Fisher M.L., Jaikumar R.: A generalized assignment heuristic for vehicle routing. Networks 1981, 11, ss. 109-124
 20. Gallego G., Simchi-Levi D.: On the effectiveness of direct shipping strategy for the one warehouse multi-retailer r-systems. Management Science 1990, 36, ss. 240-243
 21. Gillett B., Miller L.: A heuristic algorithm for the vehicle dispatch problem. Operations Research 1976, 22, ss. 340-349
 22. Grabiński Sz., Szymczak M.: Vendor Managed Inventory - właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu. Gosodarka Materiałowa i Logistyka 2013, 1
 23. Hanczar P.: A Fuel Distribution Problem - Application of New Multi-item Inventory Routing Formulation. Procedia Social and Behavioral Sciences 2012, 54, ss. 726-735
 24. Hanczar P.: An Inventory-Distribution System with LTL Deliveries - Mixed Integer Approach. Procedia Social and Behavioral Sciences 2011, 20, ss. 207-216
 25. Hanczar P.: Modele decyzyjne w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013
 26. Hanczar P.: Transport planning in conditions of different transport tariffs - application of integer programming. Total Logistics Management 2008, 1, ss. 25-33
 27. Hanczar P.: Wspomaganie decyzji w obszarze wyznaczania tras pojazdów. Decyzje 2010, 13
 28. Hannon, D.: Best practices: Five key initiatives. Purchasing 2005, 1
 29. http://www.pogp.pl/pl/przepisy_prawne_pl
 30. Little J.D.C, Murty K.G., Sweeney D.W., Karel C.: An algorithm for the traveling salesman problem. Operations Research 1963, 11, ss. 972-989
 31. Miller D.: A matching based exact algorithm for capacitated vehicle routing problem. ORSA Journal of Computing 1995, 7, ss. 1-9
 32. Mongelluzzo, B.: Shippers let vendors manage the stock: Wal-Mart's suppliers share in databases. Journal of Commerce and Commercial 1998, 12A, s. 417
 33. POGP (Polska Organizacja Gazu Płynnego) Raport Roczny 2013
 34. Popović D., Vidović M. and Radivojević D.: Variable neighborhood search heuristic for the inventory routing problem in fuel delivery. Expert Systems with Applications 2012, 39 (18), ss.13390-13398
 35. Raa B. and Aghezzaf E.-H.: A practical solution approach for the cyclic inventory routing problem. European Journal of Operational Research 2009, 192 (2), ss. 429-441
 36. Savelsbergh M. W. P. and Song J. H.: An optimization algorithm for the inventory routing problem with continuous moves. Computers & Operations Research 2008, 35 (7), ss. 2266-2282
 37. Solyalı O. and Süral H.: A single supplier-single retailer system with an order-up-to level inventory policy. Operations Research Letters 2008, 36 (5), ss. 543-546
 38. Waller, M., Johnson, M. E., Davis, T.: Vendor-managed inventory in the retail. 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu