BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiewicz-Kamińska Agnieszka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
The Concept of Sustainable Development as a Tool in Fighting Financial Crises
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t. 16, z. 8, cz. 2, s. 189-203, bibliogr.12 poz.,tab.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce.Biografie finansowe
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Kryzys finansowy, Kredyt hipoteczny, Globalizacja
Sustainable development, Financial crisis, Mortgage credit, Globalization
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
The global financial crisis that started in May 2008 had originated from irresponsible, reckless mortgage lending. People around the world suffer from the consequences of the crisis which started in the United States. Research is being carried out into who and in what way should prevent financial crises, how to respond to them, mitigate their effects and restore trust afterwards. The purpose of this paper is to present the importance of sustainable development concept in a subject-oriented approach to fighting financial crisis(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M. (2012), Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, No. 31
 2. Buszko A. (2011), Rola banków w rozwoju zrównoważonym, "Pieniądze i Więź", No. 2 (51)
 3. Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm. Raport z badania (2010), Deloitte Polska i Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483
 5. Łukasiewicz-Kamińska A. (2013), Chciwość na rynkach usług finansowych jedną z przyczyn kryzysu finansowego [in:] W. Zuziak, J. Mysona Byrska (ed.), Chciwość w życiu publicznym, Seria Etyka i Życie Publiczne, vol. V, UPJP
 6. Ostrowska E. (2007), Zrównoważony rozwój sektora finansowego w Polsce [in:] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe charakterystyka, rozwój, otoczenie, FnrzPZK, Sopot
 7. A New Era of Sustainability, Raport ONZ Global Compact-Accenture CEO Study 2010, https:// www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/UNGC_Accenture_CEO_Study_2010.pdf, [Access: 10.04.2015]
 8. Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań
 9. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce". Raport z badania (2010), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, portal Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl, "Pretendent" [Access: 10.04.2015]
 10. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku
 11. Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, http://odpowiedzialnybiznes. pl/wp-content/uploads/2015/04/Deklaracja-polskiego-biznesu-na-rzecz-zr % 89 wnowa onego-rozwoju_Wizja-2050.pdf [Access: 30.04.2015]
 12. Raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ 1987 r. [in:] Unesco a zrównoważony rozwój, http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj [Access: 10.04.2015]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu