BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowskis Jan (Aleksandras Stulginskis University), Pypłacz Paula (Czestochowa University of Technology, Poland), Sasak Janusz (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Tytuł
Shaping Small and Medium-Sized Enterprises' Business Environment
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2015, vol. 7, nr 3, s. 5-14, wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Kapitał relacyjny
Small business, Intellectual capital, Relational capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Modern enterprises appear to be more and more focused on their intangible assets, among which the intellectual capital plays an important role. One of its components - relational capital - is an essential value of an organization as it helps build long-lasting relations between the company and its stakeholders. This, in turn, leads to a business' competitive advantage. With the help of a research conducted, this study attempts to assess the relations between small and medium-sized enterprises (SMEs) and their business environment institutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąkowska-Morawska U. (2008), Elastyczność zasobów relacyjnych [in:] R. Krupski (ed.), Elastyczność organizacji, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, p. 115.
  2. Chomiak-Orsa I. (2012), Kapitał relacyjny stymulatorem przewagi konkurencyjnej współczesnej organizacji [in:] D. Jelonek (red. naukowa), Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, p. 52.
  3. Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, p. 10.
  4. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
  5. Herman A. (2008), Kapitał intelektualny i jego liczenie, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorczości", no 3, p. 39.
  6. Pietruszka-Ortyl A. (2004), Proces zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, "Przegląd Organizacji", no 6, p. 12.
  7. Stewart T.A. (1997), Intellectual Capital: The New Wealth of Organization, Nicholas Brealey, London za: M. Kunasz, Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego [in:] Kapitał ludzki w gospodarce, red D. Kopyciński, Polskie Towarzystwo Wydawnicze, Szczecin 2003, p. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/joim-2015-0018
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu