BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukietyńska Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Czekała Mariusz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Unia walutowa a ryzyko walutowe
Currency Union and Currency Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 5, s. 609-617, bibliogr. 7 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Unia walutowa, Ryzyko walutowe, Ryzyko kursowe, Opcje, Strefa euro
Currency union, Currency risk, Exchange risk, Options, Eurozone
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule rozpatrzono problem wstąpienia Polski do strefy euro, rozważając ściśle dotyczące tego zagadnienia ryzyko walutowe. Podjęto próbę oszacowania kosztów związanych z eliminacją ryzyka kursowego. Badania zostały przeprowadzone na danych od stycznia 2012 do sierpnia 2014 roku.(abstrakt oryginalny)

In the article the problem of accession of Poland to the euro zone is examined considering the foreign exchange risk closely associated with this issue. An attempt to estimate the costs associated with the elimination of the exchange rate risk was made. Research was conducted on the data from January 2012 to August 2014.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukietyńska A.,Czekała M., Hetmańczuk A. (2014), Ryzyko walutowe a członkostwo Polski w strefie euro, referat wygłoszony na konferencji "Innowacje finansowe", Gdańsk.
  2. Czekała M., Szpara A., Metody zabezpieczeń pozycji walutowych - model Garmana-Kohlhagena, "Zeszyty Naukowe WSB" 2 (34), s. 87-102.
  3. Czekała M. (2010), Kontrakty opcyjne w praktyce, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Nysie", Nysa.
  4. Kaźmierczak A. (2013), Dylematy integracji Polski ze strefą euro, [w:] Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
  5. Marchewka-Bartkowiak K. (2013), Korzyści i koszty wejścia Polski do strefy euro w świetle integracji długu i budżetu UGW, [w:] Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
  6. Nowak-Far A. (2013), Zasadnicze instytucjonalne i prawne wymiary przystąpienia Polski do strefy euro [w:] Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
  7. Tchorek G., Czaja J. (2013), Doświadczenia integracji rynków finansowych w strefie euro. Implikacje dla Polski, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu