BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślak Maria (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Prognozy: trafność a horyzont
Prognosis: Accuracy and the Horizon
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 5, s. 619-629, bibliogr. 12 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Metody prognozowania, Prognozy gospodarcze, Szeregi czasowe
Forecasting, Forecasting methods, Economic forecast, Time-series
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano poszukiwania możliwości wyznaczania prognoz długookresowych o trafności porównywalnej z trafnością prognoz krótkookresowych. Rozpatrzono procesy o różnym czasie trwania i różnych rozkładach składnika losowego. Skupiono uwagę na procesach długiego trwania, tj. o ciężkich tendencjach rozwojowych, obserwowanych w długich przedziałach czasu. Właśnie dla tych procesów, w których może zachodzić niejednorodność składnika losowego, niekiedy połączona z klastrowaniem wariancji tego składnika, można uzyskać wiarygodne prognozy długookresowe, pod warunkiem korzystania z dodatkowej informacji o tych samych procesach, ale pojawiających się w innych obiektach niż prognozowany. Te dodatkowe informacje mogą służyć sporządzeniu prognoz metodą analogii przestrzenno-czasowych albo tylko wyborowi postaci funkcji trendu.(abstrakt oryginalny)

The study shows the search capabilities for long-term predictions of accuracy comparable in relevancy to that of short-term forecasts. Consideration was also given to the processes of different duration and different schedules of random component. The focus was given to the processes of long duration, i.e. heavy development trends, seen in long time intervals. For these processes, which can overlap heterogeneity at a random component, sometimes combined with clustering of variance of this component, reliable long-term forecasts can be obtained, provided additional information about the same processes, but emerging in other facilities than forecast are used This additional information may be used to make prognosis using spatial-temporal analogy or only the choice of the form of the trend function.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Braudel F., Les Jeux de l'Echange, Librairie Armand Colin, Paris 1979.
 2. Braudel F., Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa 1999.
 3. Cieślak M., Zaskakujące podobieństwa i ich wykorzystanie w prognozowaniu, w: Metody ilościowe w ekonomii. Red. S. Forlicz. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008.
 4. Cieślak M., Funkcje i klasyfikacje prognoz [w:] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, (2005) red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Cieślak M., Prognozowanie analogowe [w:] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, (2005) red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Engle R. F., Autoregressive Conditionnal Heteroscedacity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica 1982, vol. 50(4).
 7. Fukuyama F., Wielki wstrząs, Politeja, Warszawa 2000.
 8. Live Birth Outside Marriage. epp.eurostat.ec.europa. eu dostęp 7.09.2014.
 9. Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 10. Piontek K., Modelowanie "długotrwałej pamięci" szeregów zmienności [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko, red. T. Trzaskalik, UE Katowice, 2004.
 11. The Prize in Economic Sciences 2013. nobelprize. org 14 October 2013..
 12. World Development Indicators. databank. worldbank.org, dostęp 3.12.2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu