BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamieniecka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dynamika modelu Solowa i modelu Mankiwa-Romera-Weila z endogenicznymi stopami oszczędności
Dynamics of the Solow and Mankiw-Romer-Weil Model with Endogenous Savings Rates
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 5, s. 669-678, bibliogr. 25 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Model wzrostu gospodarczego, Stopa oszczędności, Bifurkacja, Chaos deterministyczny, Zmienne stopy procentowe, Model Mankiwa-Romera-Weila, Czynniki endogeniczne
Economic growth model, Savings rate, Bifurcation, Deterministic chaos, Variable interest rates, Mankiw-Romer-Weil model, Endogenous factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza własności i dynamiki modelu wzrostu gospodarczego z endogeniczną stopą oszczędności. Punktem wyjścia do rozważań są dyskretne wersje neoklasycznego modelu wzrostu Solowa oraz rozszerzonego modelu Solowa. Okazuje się, że modyfikacja w postaci zmiennych stóp oszczędności zależnych od parametru o charakterze behawioralnym ma znaczny wpływ na dynamikę układu, czyniąc ją bardziej różnorodną. Pojawiają się rozwiązania okresowe, quasi-okresowe oraz chaos deterministyczny. Prognozowanie w długim okresie staje się mocno ograniczone.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the study is to analyze the properties and dynamics of economic growth model with endogenous savings rates. Considerations are based on discrete versions of the neoclassical Solow growth model and on the extended Solow model. Variable savings rates that depend on behavioral parameters are introduced. It turns out that this modification significantly diversifies the dynamics of the system. There are periodical and quasi-periodical solutions as well as deterministic chaos. Therefore, long run forecasting is limited. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernanke B.S., Gurkaynak R.S. (2001), Is Growth Exogenous? Taking Mankiw, Romer and Weil Seriously", "NBER Working Paper" No. 8365.
 2. Day R.H. (1982), Irregular Growth Cycles, "The American Economic Review", Vol. 72, No. 3, pp. 406-414.
 3. Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa, PWN.
 4. Dowrick S., Rogers M. (2002), Classical and Technological Convergence: Beyond the Solow- Swan Growth Model, "Oxford Economic Papers", Vol. 54, No. 3, pp. 369-385.
 5. Ertur C., Koch W. (2007), Growth, Technological Interdependence and Spatial Externalities: Theory and Evidence, "Journal of Applied Econometrics, Vol. 22, No. 6, pp. 1033-1062.
 6. Hommes C.H. (1991), Adaptive learning and roads to chaos. The case of the cobweb model, "Economic Letters", 36.
 7. Hommes C.H. (1993), Periodic, almost periodic and chaotic behaviour in Hicks' non-linear trade cycle model, "Economics Letters", 41.
 8. Hommes C.H. (1995), A reconsideration of Hicks' non-linear trade cycle model, "Structural Change and Economic Dynamics", 6.
 9. Jakimowicz A. (2011), Dynamika nieliniowa w badaniach ekonomicznych, "Didactics of mathematics" No. 8 (12).
 10. Kaldor N. (1957), A Model of Economic Growth, "The Economic Journal", Vol. 67, No 268, pp. 591-624.
 11. Kruszewski R. (2006), O pewnym modelu wzrostu gospodarczego z kapitałem ludzkim i endogenicznym postępie wiedzy, "Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach", red. D. Kopycińska, Szczecin Uniwersytet Szczeciński, s. 18-24.
 12. Kruszewski R. (2006), Growth model with human capital. Complex economic dynamics, "Modeling Economies in Transition", red. Władysław Welfe, Piotr Wdowinski, Łódź, AMFET, s. 63-74.
 13. Lee K., Pesaran M.H., Smith R. (1997), Growth and Convergence in a Multi-Country Empirical Stochastic Solow. "Journal of Applied Econometrics, Vol. 12, No. 4, pp. 357-392.
 14. Lines M. (2007), Bifurcation scenarios in a heterogeneous agent, multiplier accelerator model, "Pure Mathematics and Applications", 16.
 15. Lines M., Westerhoff F. (2010), Infation expectations and macroeconomic dynamics: The case of rational versus extrapolative expectations, "Journal of Economic Dynamics and Control", 34.
 16. Lorenz H.W. (1987), Goodwin's nonlinear accelerator and chaotic motion, "Journal of Economics", 47.
 17. Malaga K. (2009), O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, Warszawa, ZK Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 18. Mankiw N. Gregory, David Romer, David N. Weil (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", 107, pp. 407-437.
 19. Masanjala W.H., Papageorgiou C. (2004), The Solow Model with CES Technology: Nonlinearities and Parameter Heterogeneity, "Journal of Applied Econometrics", Vol. 19, No. 2, pp. 171-201.
 20. Medio A., Lines M. (2001), Nonlinear Dynamics: a Primer, Cambridge, Cambridge University Press.
 21. Nonneman W., Vanhoudt P. (1996), A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for OECD Countries, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 111, No. 3, pp. 943-953.
 22. Telega I. (2012), Trwałość w modelu wzrostu Solowa. Analiza krytyczna, "Zeszyty Naukowe Nr 12", Kraków, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 23. Tokarski T. (2007), Optymalne stopy inwestycji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", Nr 9.
 24. Westerhoff H. (2006), Nonlinear expectation formation, endogenous business cycles and stylized facto, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics", 10, Issue 4, Article 4.
 25. Woźniak M.G. (2005), Znaczenie kapitału ludzkiego w skracaniu dystansu rozwojowego gospodarki Polski, "Zeszyty Naukowe Nr 3", Kraków, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu