BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Prognozowanie liczby wybranych szkód ubezpieczeniowych w Polsce
Forecast of Insurance Claims Number in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 5, s. 679-684, bibliogr. 9 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Szkody, Prognozowanie
Insurances, Damages, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu zbadanie, czy w zakresie ogólnie dostępnych i oficjalnie publikowanych danych dotyczących liczby szkód mających miejsce na polskim rynku ubezpieczeń można mówić o zjawiskach pozwalających na modelowanie ekonometryczne i w konsekwencji prognozowanie tej liczby. Poniższy artykuł ma być punktem wyjścia do dalszych analiz rynku ubezpieczeń, a w pierwszej kolejności szkodowości na nim występującej. Badania takie mogą okazać się przydatne w analizach ryzyka rynkowego przeprowadzanego przez brokerów ubezpieczeniowych. Analiza empiryczna dotyczy zmiennych reprezentujących szkody działu drugiego ubezpieczeń oraz szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów lądowych. Na podstawie szeregów czasowych o częstotliwości kwartalnej z okresu od pierwszego kwartału 2004 do drugiego kwartału 2014 roku udało się oszacować modele dobrze opisujące liczbę szkód majątkowych występujących na polskim rynku ubezpieczeń oraz wyznaczyć na ich podstawie prognozy. Najlepszym z prognostycznego punktu widzenia modelem liczby szkód z działu II ubezpieczeń okazał się II+ zawierający trend oraz opóźnienia zmiennej objaśnianej i zmiennej objaśniającej. W zakresie szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów lądowych był to natomiast sezonowo- trendowy model OC.(abstrakt oryginalny)

Presented paper aims to research the possibilities to estimate and forecast claims number in Poland. It is a part of a wider analysis of insurance market in Poland. Empirical analysis concerns claims which relate to the second section of insurance and land vehicles liability, and it was performed on the basis of data from the first quarter of 2004 to the second quarter of 2014. In the article we compare forecast accuracy of 4 competitive models. The results are encouraging. Model II+ turns out the best model for the second section of insurance whereas for land vehicle liability it was a seasonal-trend model.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Cieślak M. (2001), Prognozowanie gospodarcze, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Monkiewicz J. (2000), Podstawy Ubezpieczeń, tom I: Mechanizmy i funkcje, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
  4. KNF. Opracowania. Rynek ubezpieczeń, http:// www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/ Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/dane_ kw.html [19.09.2014].
  5. Kufel T. (2011), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystywaniem programu GRETL, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Osińska M. (2007), Ekonometria współczesna, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
  7. Sangowski T. (2001), Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
  8. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
  9. Welfe A. (2003), Ekonometria, Warszawa, PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu