BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezgoda Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wykorzystanie kart kontrolnych do analizy sprawozdań finansowych
The Use of Shewhart Charts for Financial Statements Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 5, s. 699-705, bibliogr. 6 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Karty kontrolne, Sprawozdanie finansowe, Prognozowanie, Wskaźniki finansowe
Control charts, Financial statements, Forecasting, Financial indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Karty kontrolne Shewharta zostały opracowane na początku lat 20. XX wieku. Jednym z celów ich zastosowania było dostarczenie możliwie wygodnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji dotyczących procesów produkcyjnych. Ze względu na rodzaj danych, które można analizować z ich użyciem, znajdują również inne zastosowania. Z. Pawłowski zaproponował modyfikację typowej karty kontrolnej do prognozowania (Pawłowski 1969, Zadora 1974). Celem niniejszego opracowania jest pokazanie propozycji śledzenia zmian w sprawozdaniach finansowych przy wykorzystaniu kart kontrolnych w celu prognozowania ewentualnych sygnałów wskazujących na możliwość bankructwa firm.(abstrakt oryginalny)

The Shewhart control charts were developed In the early 1920s. One of the aims of their application was to provide quite convenient tools which can help in making decisions concerning the industrial manufacturing processes. Control charts can also be used for other applications on account of analyzed data type. Professor Z. Pawłowski proposed a modification of typical control chart to forecast. The aim of the paper is to present a proposal to monitor the changes in financial statements in order to predict potential signals which show the possibility of bankruptcy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębkowska K. (2012), Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych me- tod wielowymiarowej analizy statystycznej, "Zarządzanie i Finanse", vol. 10, nr 1, s. 175-184.
  2. Hamrol A. (2007), Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Iwasiewicz A. (2005), Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, Tychy, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych.
  4. Pawłowski Z. (1969), Predykcja za pomocą kart kontrolnych, "Przegląd Statystyczny", vol.3-4, Warszawa.
  5. Zadora H. (1974), Wariant predykcji w oparciu o karty kontrolne, "Przegląd Statystyczny", vol.3, Warszawa
  6. PN-ISO 8258+AC1: 1996 Karty Kontrolne Shewharta
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu