BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojda Adam (Politechnika Śląska)
Tytuł
Dźwignia finansowa a struktura kapitału przedsiębiorstw górniczych w Polsce
Financial Leverage and Capital Structure of Mining Companies in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 5, s. 707-714, bibliogr. 16 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Dźwignia finansowa, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Rentowność kapitału własnego
Financial leverage, Company capital structure, Return on equity (ROE)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia badania empiryczne dotyczące wykorzystania mechanizmu dźwigni finansowej przez przedsiębiorstwa górnicze w Polsce zajmujące się wydobyciem węgla kamiennego. Poziom zaangażowania kapitału obcego jest ważnym elementem struktury kapitału, co ma bezpośrednie przełożenie na wartość przedsiębiorstwa. W analizach wykorzystano ogólnodostępne dane statystyczne prezentowane w raportach finansowych badanych przedsiębiorstw górniczych. Pokazano dynamikę zmian udziału kapitału obcego, wyznaczono współczynnik ROE, stopień dźwigni finansowej oraz określono, kiedy dźwignia finansowa działała pozytywnie na procesy przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

This article presents an empirical study on the use of financial leverage by mining companies in Poland. The level of involvement of foreign capital is an important element in the structure of capital, which has a direct impact on the value of the company. The study uses statistical data widely available in financial reports of the surveyed mining companies. It shows the dynamics of changes in the participation of foreign capital, sets ROE, the degree of leverage and determines when the leverage has a positive effect on the company's activities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J., Dresler Z. (2007), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Warszawa, PWN.
 2. Dresler Z. (2013), Dźwignia finansowa a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, [w:] "Zarządzanie i Finanse" 2.2, s. 67-84.
 3. Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE.
 4. Gołębiewski G., Szczepankowski P. (2007), Analiza wartości przedsiębiorstwa, Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 5. Grzywacz J. (2012), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Warszawa, Wydawnictwo SGH.
 6. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowanie decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Warszawa, PWN.
 7. Sierpińska M., Jachna T. (2014), Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Warszawa, PWN.
 8. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Warszawa, PWN.
 9. Szczepański J., Szyszko L. (2007), Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE.
 10. Śliwa J. (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji, Warszawa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 11. Tuczko J. (2005), Zrozumieć finanse firmy. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 12. Turek M. (2011), Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Katowice, GIG.
 13. Sprawozdania finansowe KW SA, http://bip. kwsa.pl (dostęp 11.11.2014).
 14. Sprawozdania finansowe KHW SA, http://www. khw.pl (dostęp 11.11.2014).
 15. Sprawozdania finansowe JSW SA, http://www. jsw.pl (dostęp 11.11.2014).
 16. Sprawozdania finansowe Lubelski Węgiel "Bogdanka", http://www.lw.com.pl (dostęp 11.11.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu