BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolasińska-Morawska Katarzyna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Uwarunkowania zachowań nabywczych e-konsumenta w wielowymiarowej rzeczywistości
Determinants of Purchasing Behaviour of the E-consumer in a Multidimensional Reality
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 3, s. 356-362, bibliogr. 12 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Klient, Handel elektroniczny, Konsument, Zachowania konsumenta, Zachowania nabywcze
Customer, e-commerce, Consumer, Consumer behaviour, Buying behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny klient - e-konsument funkcjonuje w wielowymiarowym świecie, gdzie realna rzeczywistość przeplata się z wirtualnym obszarem funkcjonowania. Utrzymanie prawidłowych relacji między przedsiębiorstwem a jego klientami jest uzależnione od tego, w jakim stopniu obie strony znają siebie nawzajem. Dla przedsiębiorstw ważne jest zwłaszcza poznanie uwarunkowań, które wpływają na zachowania nowego klienta - e-konsumenta. Funkcjonujące w określonym środowisku jednostki ludzkie nieustanie wchodzą z nim w interakcje. W artykule dokonano prezentacji wyników badań własnych, przedstawienia charakterystyki profilu oraz zachowań klienta e-konsumenta. Prezentowany materiał badawczy odnosi się do uwarunkowań stymulujących proces zakupów dóbr codziennego użytku w Internecie na przykładzie Polski. Materiał niniejszy może stanowić pomocne narzędzie rekomendacji dla podmiotów handlu detalicznego, które wykorzystują bądź w przyszłości zamierzają wykorzystywać kanał online. Poznanie uwarunkowań wpływających na zachowania nabywcze klientów e-konsumentów funkcjonujących w wielowymiarowej rzeczywistości może stanowić istotną pomoc w procesach relacji komunikacyjno-transakcyjno-społecznych pomiędzy uczestnikami gry rynkowej.(abstrakt oryginalny)

Today's customer - e-consumer functions in a multi-dimensional world where the real reality is intertwined with the virtual area of operation. Maintaining good relations between the company and its customers is dependent on the extent to which both parties know each other. Operating in a particular environment makes human beings continually interact with it. The paper presents the results of their research on the characteristics of the profile and behaviour of the e-customer. The presented research relates to conditions that stimulate the process of purchasing goods of daily use on the Internet on the example of the Polish market. The material can be a helpful recommendation tool for retailers that use or intend to use online channels in the future. Understanding the determinants influencing the buying behaviour of e-customers operating in a multi-dimensional reality can be a significant help in communication processes and transactional and social relationships among market participants. Especially it is important for companies to know the conditions that affect the behaviour of new e-customers.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichoń M. i in. (2013), Biblia e-Biznesu, Gliwice, Helion.
 2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Warszawa, Difin.
 3. Grossmann G.M., Helpman W. (1995), Technology and Trade. "Discussion papers", no 1134, London.
 4. Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Gliwice, Helion.
 5. Jaciow M., Wolny R., Stolecka-Makowska A. (2013), E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań, Gliwice, Helion.
 6. Lukas H.C. (1998), Information Systems Concepts for Management, New York, McGraw-Hill Book Company.
 7. Mazurkiewicz P., Codzienne zakupy w sieci, "Rzeczpospolita" z dnia 14.09.2012.
 8. Raport Internet standard eCommerce za 2010 rok.
 9. Raport GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 roku.
 10. Raport Millward Brown SMG/KRC za 2010 rok.
 11. Strona GUS, http://www.stat.gov.pl/.
 12. Wakelin K., Trade and Innovation. Cheltenham, Northampton, E. Elgar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu