BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popis Edyta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ratusz Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Przybysz Marzena A. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krygier Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sakowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Konarska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Światowa oraz polska produkcja lnu oleistego i oleju lnianego
World and Polish Production of Linseed and Linseed Oil
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, t. 15(30), z. 2, s. 106-116, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Oleje roślinne, Handel, Eksport, Import
Crop production, Vegetable oils, Trade, Export, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Świat
Poland, World
Abstrakt
Len znany jest na świecie już od początków cywilizacji. W Polsce uprawiany jest od kilkudziesięciu lat, a w ostatnim czasie nastąpił wzrost zainteresowanie olejem lnianym uzyskiwanym z formy oleistej tej rośliny. Z uwagi na cenne właściwości wpływające korzystnie na organizm człowieka oleju lnianego oraz możliwości wykorzystanie lnu jako surowca do produkcji biopaliw można spodziewać się, że znaczenie lnu oleistego wzrośnie. W artykule scharakteryzowano siemię lniane oraz olej lniany. Przedstawiono ich rynek na świecie i w Polsce. Wskazano głównych producentów i ich udział procentowy w światowej areale uprawy i, produkcji lnu. Określono światowych liderów w eksporcie oraz imporcie siemienia lnianego i oleju lnianego. Zobrazowano zmiany w powierzchni uprawy lnu, a także w produkcji oleju lnianego w Polsce. Ponadto zebrano i zinterpretowano dane dotyczące handlu zagranicznego tymi produktami. (abstrakt oryginalny)

Linen is known in the world since the beginning of civilization. In Poland, it has been cultivated for decades, and recently there has been increased interest in linseed oil. Because of the valuable properties of linseed oil and the ability to use it as a raw material for production of biofuels, it could be expected that the importance of linseed will increase. The article describes linseed and linseed oil. It presents their market in the world and in Poland. The major producers of linseed and their percentage share in global cultivation are identified. The paper defines world leaders in export and import of linseed and linseed oil. It also illustrates changes in linseed cultivation, as well as the production of linseed oil in Poland. In addition, data on imports and exports were collected and interpreted. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achremowicz K., Szary-Sworst K.. [2005]: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe czynnikiem poprawy stanu zdrowia człowieka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (44), s. 23-35.
 2. Ayhan Demirbas. [2009]: Production of biodiesel fuels from linseed oil using methanol and ethanol in noncatalytic SCF conditions. Biomass and bioenergy. 33, s.113-118.
 3. Buczyk H. [2014]: Uprawa lnu oleistego. [Tryb dostępu:] http://www.tygodnik-rolniczy.pl [Data odczytu: marzec 2015].
 4. Cichosz G., Czeczot H. [2011]: Stabilność oksydacyjna tłuszczów jadalnych - konsekwencje zdrowotne. Bromat. Chem. Toksykol.,1, s. 50-60.
 5. FAOSTAT [2015]: [Tryb dostępu:] http://faostat3.fao.org/home/E. [Data odczytu: marzec 2015]
 6. Flax Council of Canada [2015]: [Tryb dostępu:] http://www.flaxcouncil.ca. [Data odczytu: marzec 2015]
 7. Gunstone F. D. [2000]: Vegetable oils in food technology, composition, properties and uses. Blackwell Publishing, s. 318 - 322.
 8. Kołodziejczyk P. P., Fedec P. [1995]: Processing Falxseed for Human Consumption. [w] Cunnane S. C., Thompson L. U., Editors. 1995. Flaxseed In Human Nutrition. AOCS Press., s. 261-280.
 9. Kozłowski, R. [2006]: Poradnik plantatora lnu włóknistego, Poznań, Instytut Włókien Naturalnych.
 10. Mannion C., Page S., Bell L.H., Verhoef M., [2011]: Components of anticancer diet: dietary recommendations, restrictions and supplements of Bill Henderson Protocol. Review. Nutrients, 3, s. 1-26.
 11. Marciniak-Łukasiak K., [2011]: Rola i znaczenie kwasów omega - 3. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 6 (79), s. 24 - 35.
 12. Mińkowski K. [2008]: Studia nad stabilnością oksydatywną olejów roślinnych bogatych w polienowi kwasy tłuszczowe o budowie trienowej. Rozprawa habilitacyjna. Roczniki instytutu mięsnego i tłuszczowego. 46/4.
 13. Parker, P. M. [2011] The World Market for Linseed Oil and Its Fractions: A 2011 Global Trade Perspective. ICON Group
 14. Perlik K. [2012]: Len - zapomniana roślina. [Tryb dostępu:] www.znajdzto.pl/teksty/len-zapomnianaroslina,500,423.html [Data odczytu: marzec 2015].
 15. Rubilar M., Gutiérrez C., Verdugo M., Shene C., Sineiro J. [2010]: Flaxseed as a source of functional ingredients. J. Soil Sci. Plant Nutr. 10 (3) s. 373 - 377.
 16. Rumińska A. [1990]: Len zwyczajny. Leksykon roślin leczniczych, Warszawa, PWRiL s. 263- 279.
 17. Ryan, C.D., I Smyth, S.J. [2012]: Economic implications of low-level presence in a zero-tolerance European import market: The case of Canadian Triffid flax. AgBioForum, 15(1), s. 21-30. [Tryb dostępu:] http://www.agbioforum.org [Data odczytu: marzec 2015].
 18. Sielicka M. M. [2014]: Ocena skuteczności dodatku substancji o właściwościach przeciwutleniających w przedłużeniu trwałości oleju lnianego tłoczonego na zimno. Praca doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. s. 46.
 19. Tańska M., Rotkiewicz N., Ambrosiewicz-Walacki M. [2013]: Wpływ warunków ogrzewania nasion lnu i lnianki na jakość olejów przeznaczonych do produkcji biodiesla. Nauka Przyroda Technologie. 7, 4, s. 1-11.
 20. Zając, T., Oleksy, A., Kulig, B. & Klimek, A. [2010] Uwarunkowania plonowania formy oleistej lnu zwyczajnego (Linum ussititassimum L.) oraz jej znaczenie żywieniowe i lecznicze. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura, 9 (2), s. 47-63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu