BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajner Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Światowy rynek trzciny cukrowej
World Sugar Cane Market
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2015, t. 15(30), z. 2, s. 140-149, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł cukrowniczy, Cukier, Produkcja roślinna, Biopaliwa, Biogaz
Sugar industry, Sugar, Crop production, Biofuels, Biogas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Trzcina cukrowa jest podstawowym surowcem do produkcji cukru i bioetanolu na świecie. Na światowym rynku cukru występuje silna konkurencja między cukrem trzcinowym i buraczanym. Zamiany w polityki rynkowej w cukrownictwie w uprzemysłowionych krajach oraz bilateralne porozumienia handlowe powodują, że systematycznie zmniejsza się udział cukru buraczanego w światowej produkcji. Uprawa trzciny cukrowej dynamicznie rozwija się, a decyduje o tym rosnący popyt na cukier na świecie oraz polityka energetyczna Brazylii, która duże ilości trzciny cukrowej i melasy przetwarza na bioetanol. Trzcina cukrowa i produkty uboczne jej przetwórstwa znajdują zastosowanie także w innych sektorach gospodarki. Silna pozycja konkurencyjna trzciny cukrowej wynika z dużej produktywności z jednostki powierzchni oraz niskich kosztów produkcji. (abstrakt oryginalny)

Sugar cane is a basic raw material for the production of sugar and bioethanol throughout the world. There is strong competition between cane sugar and beet sugar on the market. Changes in market policies in developed countries and bilateral agreements lead to a gradual decline of beet sugar share in the world production of sugar. The cultivation of sugar cane shows a dynamic development which reflects growing demand for sugar and policies related to the energy sector in Brazil, where large quantities of sugar cane and molasses are being processed for ethanol. Moreover sugar cane and by-products of its processing are also used in other areas. Such strong competitive position of sugar cane results from high yield per area unit and low production costs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. [2000]: Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 2. Broeker W.S. [2006]: Breathing easy, Et tu, O2, Columbia University, New York.
 3. Falkowski J., Ostrowicki J. [2001]: Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa.
 4. Fierla I. [2007]: Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 5. Grochowska R., Łopaciuk W., Rosiak E. Szajner P. [2013]: Światowa produkcja biopaliw w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, PE 2011-2014, nr70, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 6. Hobhouse H. [2001]: Sechs Pflanzen verändern die Welt: Chinarinde, Zuckerrohr, Tee, Baumwolle, Kartoffel, Kokastrauch, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart.
 7. Hryszko K., Szajner P. [2013]: Sytuacja na światowym rynku cukrui jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce, PW 2011-2014, nr 71, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Isermeyer F., Kleinhanβ W. [2005]: Vergleichende Analyse verschiedener Vor-schläge zur Reform der Zuckermarktordnung: eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, FAL Breunschweig.
 9. Luderer D., Nollau V., Vetters K. [2010]: Mathematical Formulas for Economists, Springer, Heidelberg.
 10. Łuczak C. [1981]: Dzieje cukrownictwa w Polsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 11. McGinnis R.A. [1976]: Cukrownictwo, WN-T, Warszawa.
 12. Merki Ch.M. [1993]: Zucker gegen Saccharin. Zur Geschichte der künstlichen Süßstoffe, Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
 13. Msangi S., Tokgoz S., Zhang W. [2012]: Biofuels, Agriculture and Food Security: Key Connections & Challenges, Environment & Production, Technology Division, IFPRI, Washington.
 14. Myers, N. [1985]: The primary source, W.W. Norton & Co., New York.
 15. Pingali P. [2007]: Westernization of Asian diets and the transformation of food systems: Implications for research and policy, Agricultural and Development Economics Division, (FAO), Rome.
 16. Spörri A., Bening C., Scholz R.W. [2011]: Nachhaltigkeitsanalyse der industriellen Zuckerproduktion Vergleich der Produktion von Schweizer Rübenzucker und Brasilianischem Rohrzucker, Projektbericht, ETH, NSEI, IED, Zürich 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu