BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rak Mateusz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
The Brand and Corporate Mission for the Perspective of Corporate Social Responsibility
Marka i misja firmy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 3, s. 389-396, bibliogr. 23 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Marka, Misja przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Brand, Enterprise mission, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule znajduje się analiza banków pod kątem przejawów koncepcji odpowiedzialności społecznej przedstawionej w ich markach. Banki zostały przeanalizowane, ponieważ są grupą przedsiębiorstw aktywnych w działaniach prospołecznych oraz społeczeństwo wymaga od banków zachowań odpowiedzialnych. Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie przyjęcie przez firmę koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu ma wpływ na budowanie tożsamości marki i wzrost jej wartości dla klienta.(abstrakt oryginalny)

The paper show an attempt to analyse banks from the perspective of the CSR concept presented in their brands. Banks have been chosen for the analyses as they are companies active in pro-social actions and the society requires from them responsible behaviour. The paper aims to find answer to the question whether and to what extent company's acceptance of the concept of corporate social responsibility influences building a brand identity and its increase in value for the customer.(short original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "The A-Z of Corporate social responsibility" W. Visser, D. Matten, M. Pohl, N. Tolhurst 2010.
 2. "Assessment of Implementation of Corporate Social Responsibility Standards" Warsaw 2011 http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/ 13079.pdf.
 3. Baran G. (2006): Corporate Social Responsibility and Philanthropy III Sector" no 6 summer 2006.
 4. Carroll A.B., Bucholt A.K. (2003) z: Business and Society. Ethics and Stakeholder Management. Thomson Learning, South-Western College.
 5. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2011 Are newed EUstrategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Communication_Strategy2011_2014_EC.pdf.
 6. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2001.
 7. David S. Walter, Roman Lanis (2009): Corporate Social responsibility (CSR) Disclosure of Advertising Agencies." Journal of Advertising" vol.38 no 1 Spring 2009.
 8. http://www.bosbank.pl/.
 9. http://www.bzwbk.pl/.
 10. http://www.ingbank.pl/.
 11. http://www.ingbank.pl/o-bankuodpowiedzialnosc-spoleczna.
 12. http://www.nordea.pl/.
 13. http://www.pkobp.pl/.
 14. http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/odpowiedzialnosc-spoleczna/.
 15. http://www.raportyspoleczne.pl/raporty/ dokument_20091009114348_876.pdf.
 16. Kall J. (2001)Strong Brand. The Essence and Creation, PWE Warsaw 2001.
 17. Kapferer J.N (2004), The New Strategic Brand Management, Kogan Page, London 2004.
 18. Marketing - Customer Satisfaction and Enterprise Development. Henryk Mruk Warsaw 2012.
 19. Marketing - Key Notions and Practical Applications. Red Lechosław Grabarski, Warsaw 2011.
 20. Measuring Effectiveness and the Impact of CSR Actions http://odpowiedzialnybiznes.pl/ public/files/Mierzenie efektywnosci dzialan CSR_FOB_2012.pdf.
 21. Norm ISO 26000 http://biznesodpowiedzialny. pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf.
 22. Report on: Attudes towards CSR. IPSOS, Warsaw 2009 http://old.ipsos.pl//3_2_009a.pdf.
 23. World Business Council for Sustainable Development - Corporate Social Responsibility http://www.wbcsd.org/Pages/Adm/Download. aspx?ID=108&ObjectTypeld=7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu