BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Ryzyko konsumenckie w procesie zakupu żywności funkcjonalnej
Consumer Risk in the Functional Food Purchase Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 3, s. 417-424, bibliogr. 29 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Ryzyko, Konsument, Zachowania konsumenta, Żywność funkcjonalna
Risk, Consumer, Consumer behaviour, Functional food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konsumpcja żywności funkcjonalnej w Polsce od kilku lat pozostaje na relatywnie niskim poziomie w stosunku do poziomu zainteresowania obserwowanego w krajach Europy Zachodniej. Istotnym czynnikiem determinującym jej poziom jest postrzegane ryzyko konsumenckie, które skutecznie powstrzymuje potencjalnych nabywców do zakupów produktów żywności funkcjonalnej. Odczuwane wątpliwości konsumentów wywołują u nich stan napięcia emocjonalnego, który często skutecznie powstrzymuje podjęte zamiary zakupowe. Konsument, podejmując decyzję o zakupie nowego produktu (a dla wielu produkty żywności funkcjonalnej są nowością), liczy się z ryzykiem nieudanego zakupu (czyli postrzega ryzyko), a tym samym odczuwa pewne zagrożenie poniesienia straty. Celem artykułu jest określenie czynników kształtujących ryzyko konsumenckie ujawniające się w procesie zakupu żywności funkcjonalnej.(abstrakt oryginalny)

The consumption of functional foods in Poland is still relatively low compared to the level of interest observed in the countries of Western Europe. An important factor in determining its level is perceived by consumer risk , which effectively prevents potential buyers from making a purchase. Consumers were concerned about their state of emotional tension that often prevented them from successful purchasing. While deciding to purchase a new product the consumer (many functional food products are new ) take the risk of a failed purchase (perceived risk), and thus has a feeling of loss. The purpose of this article is to identify factors influencing consumer risk revealed in the process of purchasing functional foods.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babicz-Zielińska E., Zabrocki R. (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywność, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6 (55), s. 81-89.
 2. Binns N., Howlett J. (2009), Functional food in Europe: International developments in science and health claims, Summary report of an international symposium held 9-11 May 2007, Portomaso, Malta, "European Journal of Nutrition" 48, s. 3-13.
 3. Bogacz A. (2010), Rynek żywności funkcjonalnej w USA wzrośnie w sześć lat o 21 proc., http://www.portalspozywczy.pl/inne/napoje_ bezalkoholowe/wiadomosci/rynek-zywnosci-funkcjo-nalnej-w-usa-wzrosnie-w-szesc-lat-o-21-proc,36981.html [11.05.2014].
 4. Bogacz A. (2011), Rynek żywności funkcjonalnej w USA wzrost o 31 proc., http://www.portalspozywczy.pl/inne/ napoje_bezalkoholowe/wiadomości/ rynek-zywnosci-funkcjonalnej-w-usa-wzrosl-o-31-proc,52453.html [11.05.2014].
 5. Europeans, agriculture and the Common Agricultural Policy, Special Eurobarometer 336/ Wave 72.5 European Opinion Research Group EEIG, March 2010, European Commission, TNS Opinion and Social, Brussels, s. 87.
 6. Food-related risks, Special Eurobarometer 354, November 2010, European Comission, TNS Opinion and Social, Brussels, s. 10.
 7. Gajewski S. (1994), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Łódź, UŁ.
 8. Garbarski L. (1998), Zachowania nabywców, Warszawa, PWE.
 9. http://www.ilsi.org/Europe/Pages/TF_FunctionalFoods.aspx [29.05.2014].
 10. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności, Warszawa Wydawnictwo SGGW.
 11. Kieżel E. (red.) (2002), Rynkowe zachowania konsumentów, Katowice.
 12. Kieżel E. (2009), Zachowania polskich konsumentów w warunkach niepewności, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego.
 13. Kramer J. (red.) (1994), Badania rynkowe i marketingowe, Warszawa, Wydawnictwo PWE.
 14. Maciejewski G. (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Katowice.
 15. Maciejewski G. (2011), Ryzyko jako determinanta zachowań zakupowych konsumentów, Seria: Studia i Materiały, nr 52, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, s.86.
 16. Mazurek G., Wpływ zasobów informacyjnych Internetu na zmniejszanie niepewności w procesach decyzyjnych konsumentów, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Mroziak P. (2012), Raport: Prawie 70 proc. Polaków nigdy nie słyszało o żywności funkcjonalnej, http://www. portalspozywczy.pl/finanse/wiadomosci/pra- wie-70-proc-polakow-nigdy-nie-slyszalo-o-zywnosci-funkcjonalnej,64324.html [11.05.2014].
 17. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego.
 18. Olejniczak T. (2011), Zakupy innowacji produktowych na rynku żywności - w świetle badań konsumenckich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" Nr 25, s. 96-100.
 19. Olędzka R. (2007), Nutraceutyki, żywność funkcjonalna - rola i bezpieczeństwo stosowania, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" XL, s. 1-8.
 20. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
 21. Rzeczpospolita (2012), Rynek żywności funkcjonalnej w Polsce nie dogania Europy, http:// www.portalspozywczy.pl/technologie/wiado- mosci/rynek-zywnosci-funkcjonalnej-w-polsce-nie-dogania-europy,64538.html [11.05.2014].
 22. Schiffman L.G., Kanuk L.L. (1994), Consumer behavior, NewJersey, Prentice Hall.
 23. Sirtori C.R., Anderson J.W., Sirtori E., Arnoldi A. (2009): Functional food for dyslipidemia and cardiovascular system risk prevention, "Nutrition Research Review" 22, s. 244-261.
 24. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn. pl.
 25. Smyczek S, Sowa I. (2005), Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Warszawa, Difin.
 26. Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M. (2009), Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Poznań, Wydawnictwo UE w Poznaniu.
 27. Szapiro T. (1993), Co decyduje o decyzji, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 28. Taranko T. (2005), Wpływ zjawiska niepewności na efektywność marketingu, w: Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, Warszawa, Wydawnictwo PWE.
 29. Walęga A. (2012), Rynek produktów funkcjonalnych w Polsce, http://www.networkmagazyn. pl/Rynek produkt w funkcjonalnych w Polsce [11.05.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu