BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Postrzeganie wartości wykształcenia zawodowego w świetle badań
The Perception of the Value of Professional Education in the Light of Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 3, s. 425-432, bibliogr. 9 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Bezrobocie, Zatrudnienie absolwentów, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Wyższe szkoły ekonomiczne, Studenci
People's education, Unemployment, Employment of graduates, University graduate employment, Higher economic schools, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule na podstawie badań obcych i własnych przedstawione zostaną wnioski na temat postrzegania przez studentów uczelni ekonomicznej wyższego wykształcenia zawodowego. Zaprezentowane wyniki zostaną porównane z obserwacjami z rynku brytyjskiego i amerykańskiego. Dodatkowo przedstawione zostaną obserwacje autorki poczynione podczas wizyty studyjnej dotyczącej współpracy między szkołami i przedsiębiorstwami w Holandii.(abstrakt oryginalny)

The perception of vocational education value in the light of research The paper will present the research of foreign and own conclusions on students' perception of economic higher professional education. The results shown will be compared with observations from the British and American markets. In addition, the author will present the observations made during the study visit concerning the cooperation between schools and enterprises in the Netherlands.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. AQQ (2014), http://www.qaa.ac.uk/Pages/default.aspx, 22.04.2014.
  2. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (2014), http://www.stat.gov.pl/gus/praca_wyna- grodzenia_PLK_HTML.htm, dostęp: 10.04.2014 r.
  3. Bilans Kapitału Ludzkiego (2014), http://bkl.parp. gov.pl/, 20.04.2014 r.
  4. The Bentley University Preparedness Study (2013), https://www.bentley.edu/files/prepared /1.29.2013_BentleyU_Whitepaper_Shareable. pdf, 20.04.2014 ?.
  5. Dawid-Sawicka M. (2013), Wartość wykształcenia wyższego - co jest faktem a co utartym sloganem, "Personel Plus" 12.
  6. Górniak J. (2003) (red.), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki - raport podsumowujący IV edycją badań BKL z 2013 r., PARP, http://bkl.parp.gov.pl/raporty-iv-edycja-badan, dostęp: 20.04.2014.
  7. Grzejszczak R. (2012), Szkolnictwo wyższe w Polsce a rynek pracy, "Zarządzanie i finanse", nr 1, cz. 2, z. 10, s. 483-493.
  8. Kandiko C.B., Mawer M. (2013), Student Expectations and Perceptions of Higher Education, London, King's Learning Institute.
  9. Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020, http://sv.org.pl/o_programie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu