BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patrzałek Wanda (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Kreowanie przestrzeni mieszkalnej w gospodarstwach domowych na tle nowych trendów w konsumpcji
Creating a Living Space in the Household in the Background of New Trends in Consumption
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 3, s. 433-439, bibliogr. 7 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Wzorce konsumpcji, Mieszkania
Households, Consumption patterns, Dwellings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu nowych trendów w dziedzinie konsumpcji, takich jak: ekologizacja konsumpcji, indywidualizacja, domocentryzm, tradycjonalizacja czy globalizacja konsumpcji na sposoby aranżacji przestrzeni mieszkalnej. Egzemplifikację rozważań stanowić będą badania pod kierunkiem autorki, opracowania dotyczące wrocławskich gospodarstw domowych, których członkowie w ciągu ostatniego roku przeprowadzili się do nowego mieszkania lub domu. Badania zostały przeprowadzone w 2013 roku na próbie 150 jednostek badawczych za pomocą kwestionariusza ankiety.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is an analysis of influence of new trends in the field of consumption, such as the ecological consumption, individualization, home centrism, traditi'onalisation or consumption's globalization as the methods of arranging living space. Exemplification of considerations will consist of research based on the author's studies in Wroclaw households whose members moved to a new apartment or house over the last year. The research was conducted in 2013 on a sample of 150 research units using a questionnaire.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P.A. (red.) (1992), Dom we współczesnej Polsce: szkice, Wrocław, Wiedza o Kulturze.
  2. Giddens A. (2001), Stanowienie społeczeństwa: zarys teorii strukturacji, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
  3. Hall E.T. (2009), Ukryty wymiar, Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
  4. Jacyno M. (2007), Mieszkanie i moralna architektura kultury indywidualizmu, [w]: Co znaczy mieszkać. Szkice Antropologiczne, Warszawa, Wydawnictwo Trio.
  5. Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Warszawa, PWE.
  6. Patrzałek W. (red.) (2004), Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  7. Rancew-Sikra D. (2007), Dom estetyczny jako dom indywidualny, [w]: Co znaczy mieszkać, Szkice antropologiczne, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu