BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętarski Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty zdolności kredytowej gospodarstw domowych w latach 2003-2012
Economic Aspects of the Credit Worthiness of Households in the Years 2003-2012
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 3, s. 451-459, bibliogr. 20 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Zachowania rynkowe, Zachowania konsumenta, Zdolność kredytowa
Households, Market behaviour, Consumer behaviour, Credit capacity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarstwa domowe są aktywnym uczestnikiem usług bankowych, również tych o charakterze kredytowym. Celem rozważań prowadzonych w artykule są ekonomiczne aspekty związane ze zdolnością kredytową gospodarstw domowych na przestrzeni lat 2003-2012. W publikacji dokonano analizy czynników, które miały pozytywny i negatywny wpływ na zdolność kredytową. Badania zostały przeprowadzone głównie na podstawie raportów udostępnionych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Główny Urząd Statystyczny.(abstrakt oryginalny)

Households are an active participant of banking services, including those of a credit. The aim of considerations in this article are the economic aspects associated with the creditworthiness of households over the years 2003-2012. The paper analyzes the factors that have positive and negative effects on creditworthiness. The study was conducted mainly on the basis of reports provided by the Financial Supervisory Commission and the Central Statistical Office in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Deloitte (2012), W jaki sposób potrzeby klientów powinny budować segmentację?.
 2. Dobosiewicz Z. (2007), Kredyty i gwarancje bankowe, Warszawa, PWE.
 3. Gigol K. (2000), Opłacalność działalności kredytowej banku, Twigger.
 4. Główny Urząd Statystyczny (2012), Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., Warszawa.
 5. Hand D.J., Henley W.E. (1997): Statistical Classification Methods in Consumer Credit Scoring: a Review, "Journal of the Royal Statistical Society".
 6. Kodeks cywilny, 1964 numer 16 poz. 93, Dział I.
 7. Kraska M. (1996), Credit scoring i credit rating, Warszawa.
 8. Kuklińska A. (2009), Segmentacja Rynku i typologia konsumentów, Warszawa, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 9. Longenecker J.G., Moore C.W., Petty J.W. (1997), Credit Scoring and the Small Business, "A Review and the Need for Research", Baylor University.
 10. Matuszyk A. (2004), Credit scoring, Warszawa, CeDeWu.
 11. Mester L.J. (1997) What's the Point of Credit Scoring?, "Business Review", September/ October, Federal Reserve Bank of Philadelphia, s.9.
 12. Stanton T.H. (1999), Credit Scoring and Loan Scoring. Tool for Improved Management of Federal Credit Programs, "Grant Report", July.
 13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 Nr 16.
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo bankowe, (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939).
 15. Wiatr M.S. (1998), Ryzyko kredytowe. Współczesny bank, pod red. W.L. Jaworskiego, Warszawa, Poltext.
 16. www.knf.gov.pl.
 17. www.nbp.pl.
 18. Wysocki M. (1999), Polityka kredytowa banku komercyjnego, Warszawa, Twigger.
 19. Zaleśkiewicz T. (2012), Psychologia ekonomiczna, Warszawa.
 20. Zawadzka Z. (2000), Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Warszawa, Poltext.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu