BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dejnaka Agnieszka (Wroclaw School of Banking)
Tytuł
The Internet and Communication Technologies in View of Various Typologies of Generations
Internet i technologie komunikacyjne w kontekście różnorodnych klasyfikacji pokoleń
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 3, s. 461-466, bibliogr. 18 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Internet, Komunikowanie w internecie, Technologia komunikowania, Pokolenia
Internet, Communication on the Internet, Communication technology, Generation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym tłem do rozważań nad zmianami zachodzącymi między pokoleniami użytkowników technologii komunikacyjnych jest dynamiczny rozwój Internetu oraz Web 2.0 w aspekcie dostępności do informacji w procesie procesu informacyjnego - zarówno pozyskiwania, jak i generowania informacji. Współczesne zachowania stanowią ewolucję zachowań użytkowników wynikającą z dostępu do Internetu i wirtualnych powiązań społecznych w przestrzeni internetowej. Wiedza na temat form i kierunków aktywności współczesnych pokoleń użytkowników technologii komunikacyjnych oraz czynników wpływających na ich aktywność stanowi podstawę rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu. Według G. Zaltmana bez pogłębionego rozumienia pokoleń korzystających z technologii informacyjnej nie można określać strategii działań przedsiębiorstw na rynku oraz oddziaływać na ich zachowania (G. Zaltman 2008, s. 52-53). Artykuł prezentuje wykorzystanie technologii komunikacyjnych - w kontekście różnorodnych klasyfikacji pokoleń.(abstrakt oryginalny)

The principal background for considerations over changes to generations of communication technologies users is provided by a dynamic development of the internet and Web 2.0 in view of accessibility of information in the information process- both in terms of gathering and generating information. Contemporary behaviour constitutes evolution of users' behaviour resulting from the access to the internet and virtual social bonds in the internet space. The knowledge on forms and directions of activities of contemporary generations of communication technologies users and factors determining their activities constitutes the basis for deliberations included in this elaboration. According to G. Zaltman without an in-depth understanding of the generations using information technology one cannot define an action strategy of enterprises in the market and influence their behaviour (G. Zaltman 2008: p.52-53). This paper aims to present and evaluate various typologies of generations of internet and communication technologies users in view of various typologies of generations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barometr konsumencki Google: https:// www.consumerbarometer.com/en/ (access: 10.02.2015)
 2. Customers of tommorow. Insight and observations About generation Z. Grail Research 2011: http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11688637# (access: 10.08.2014)
 3. Cwalina W. (2001), Generacja Y - ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, [w:] T. Zasępa, Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001;
 4. Cyfrowi imigranci i tubylcy: http://www.mar-prensky.com/writing/Prensky Digital Natives, Digital lmmigrants - Partl.pdf (access: 10.08.2014)
 5. Dejnaka A. (2013), Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w konteście mediów społecznościowych, Difin, Warszawa 2013
 6. Friedrich R., M. Peterson, A. Koster, S. Blum (2010), The Rise of Generation ? Implications for the World of 2020, Booz & Company, 2010;
 7. Hatalska N., A. Polak, Generacje ? i L, cyfrowi imigranci i tubylcy - o współczesnych e-konsumentach, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/generacje-c-i-l-cyfrowi-imigranci-i-tubylcy- -o-wspolczesnych-e-konsumentach# (access: 10.08.2014)
 8. Hatalska N., Generacja L, http://hatalska. com/2011/12/09/generacja-l-infografika/ (access: 10.08.2014);
 9. Hicks R., Hicks ?. (1999), Boomers, Xers and Other Strangers: Understanding the Generational differences that Divide Us. Wharton, IL: Tyndale House Publishers 1999;
 10. Katz J., Birth of a Digital Nation, http://www. wired.com/wired/archive/5.04/netizen. html, (access: 10.08.2014)
 11. Słownik Języka Polskiego, PWN, http://www. pwn.pl/ (access: 10.08.2014);
 12. Słownik Socjologii i Nauk Społecznych, red. G. Marshall (2005), PWN, Warszawa 2005;
 13. Masey M.E. (1979), The People Puzzle: Understanding Yourself and Others. Reston, VA: Reston Publishing Co 1979;
 14. Tapscott D. (1998), Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation, McGraw-Hill, New York 1998;
 15. Nieustannie podłączeni - pokolenie Z, http:// trendfuture.wordpress.eom/2012/02/21/kim-jest-pokolenie-z/ (access: 10.08.2014);
 16. Wawer M. (2013), Edukacja pracowników pokolenia Y- nowe potrzeby i rozwiązania, Edukacja - Technika - Informatyka, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013;
 17. Rheingold H. (1993), The Virtual Community: Home.standing on the Electronic Frontier Reading, MA: Addison-Wesley 1993;
 18. Zaltman G. (2008), Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Rebis, Poznań 2008;
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu