BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żyromski Andrzej (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Biniak-Pieróg Małgorzata (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Rolbiecki Stanisław (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz), Rolbiecki Roman (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Tytuł
The Variability of Biometric Parameters in the Second Year of Cultivation of Scots Pine on the Post Arable Ground
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr III/2, s. 769-778, fot., rys., bibliogr. 10 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Lasy, Metody biometryczne
Crop production, Forests, Biometry methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the study was to estimate the variability of biometric parameters in the second year of cultivation of Scots pine on the post arable ground. Planting were carried out on the basis of post arable ground located in the Faculty Agro and Hydrometeorology Observatory of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Scots pine plants in the second year of cultivation increased in height from 43.1 cm to 53.39 cm, 10,29 cm, i.e. 24 % ie. The growth rate of pine was the highest in the first part of the growing season (until June 14), when the plant height increased by 7.69 cm, accounting for about 75% of the total, the annual increment in height. The second biometric parameters studied - the diameter of the trunk - increased in the second year of growing pine from 13.16 mm to 23.36 mm (by 10. 2 mm, ie. about 77 %).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biniak-Pieróg, M. (2014). Dynamics of water content in light bare soil in summer halfyear in the period of 2003-2012 and its agro-meteorological determinants. Journal of Water and Land Development, Nr 22, 41-50.
  2. Klimek, A., Rolbiecki, S. (2011). Wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris l.) i występowanie roztoczy (Acari) glebowych na rekultywowanym terenie popoligonowym w Nadleśnictwie Żołdowo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 1, 249-262.
  3. Kłoskowska, A. (1992). Produkcja sadzonek na powierzchni otwartej. W: Szkółkarstwo leśne (pr. zbior. pod red. R. Sobczaka), Wyd. Świat, Rozdz. IV, 51-89.
  4. Kocjan, (H. 1997). Możliwości wzbogacania najuboższych biocenoz leśnych na gruntach porolnych. Przegląd Przyrodniczy, VIII, 1/2, 43-46.
  5. Koreleski, K. (2003). Ekologiczne, prawne i planistyczne problemy zalesień na obszarach wiejskich. Inżynieria Rolnicza, 3 (45), t. I, 251-260.
  6. Łabędzki, L., Bąk, B. (2014). Meteorological and agricultural drought indices used in drought monitoring in Poland: a review. Meteorology Hydrology and Water Management, 2(2), 3-13.
  7. Orzeł, S. (2007). Biomasa sadzonek sosny zwyczajnej w uprawie doświadczalnej na rekultywowanym wyrobisku piasku i w terenie silnie skażonym imisjami przemysłowymi. W: Ektomikoryzy. Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym (pod red. S. Kowalskiego), CILP, DGLP, Warszawa, 336-358.
  8. Szabla, K. (2007). Cechy morfologiczno-rozwojowe oraz przeżywalność sadzonek różnych gatunków drzew leśnych w uprawach doświadczalnych na gruntach nieleśnych i leśnych o różnym stopniu degradacji. W: Ektomikoryzy. Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym (pod red. S. Kowalskiego), CILP, DGLP, Warszawa, 289-336.
  9. Żyromski, A. (2001). Czynniki agrometeorologiczne a kształtowanie się zasobów wody w glebie lekkiej z podsiąkiem wód gruntowych w okresie wiosennym. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 404, Rozprawy CLXXVIII, 22-23.
  10. Żyromski, A., Biniak-Pieróg, M., Szulczewski, W., Kordas L., Kabała, C., Gałka, B. (2015). Mathematic modelling of evapotranspiration of selected energy crops (at varied water availability, on the basis of a field experiment). Wyd. UP we Wrocławiu (in press).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.3.2.061
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu