BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rolbiecki Stanisław (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz), Chmura Kazimierz (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Comparison of Water Needs of True Millet in the Region of Bydgoszcz and Wrocław
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr III/2, s. 787-795, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Produkcja zboża, Woda, Analiza korelacji, Analiza regresji
Crop production, Corn productions, Water, Correlation analysis, Regression analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
The objective of the study was the comparison of optimal precipitation and deficits of atmospheric precipitation in relation to millet cultivated in the region of Bydgoszcz and Wrocław in the period 1975-2014. In the region of Wrocław water needs in millet cultivation were larger than in the region of Bydgoszcz. In the growing season (from May to August) they amounted to 253 mm and 242 mm respectively. July was the month when the largest water needs were observed - 74 and 72 mm respectively. It was also discovered that in the region of Wrocław the optimal amount of precipitation in the millet growing season (from May to August) systematically increased in subsequent decades, from 234 mm in the period 1975-1984 to 266 mm in the period 2005-2014. The correlation and regression analysis showed that the increasing trend of changes of that index in time was significant. Monthly deficits of precipitation in the millet growing season - both maximum and average - were in each case larger in the region of Bydgoszcz. The largest maximum and average insufficiencies of precipitation occurred in July. The frequency of occurrence of years with insufficient precipitation was also larger in each month in the region of Bydgoszcz. The frequency of occurrence of years with extremely dry, very dry and dry millet growing seasons was larger in the region of Bydgoszcz (42.5%) than in the region of Wrocław (37.5%).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babalski M., Przybylak K., Przybylak Z. (2011). Odkrywamy ekologiczne proso i kaszę jaglaną. http://biokurier.pl/index.php?option=com_ content&view=article&id=778&Itemid=999 (dostep 13.02.2015).
 2. Chrzanowska-Drożdż B., Kaczmarek K. (2007). Reakcja dwóch odmian prosa na nawożenie azotowe. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 245: 129-137.
 3. COBORU. (2006). Lista opisowa odmian. COBORU, Słupia Wielka.
 4. Księżak J., Truszkowski M. (2010). Zmiany produkcji głównych ziemiopłodów w województwie podlaskim w latach 2000 - 2008. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Seria: Zeszyty Naukowe, 46: 83-109.
 5. Leszczyńska D. (2006). Regionalne zróżnicowanie produkcji mieszanek zbożowych w Polsce. W: regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Red. A. Harasim IUNG - BIP Puławy, z. 3: 135-144.
 6. Łabędzki L. 2006. Susze rolnicze - Zarys problematyki oraz metody monitorowania i klasyfikacji. Wydawnictwo IMUZ, Rozprawy naukowe i monografie, 17: 1-107.
 7. Rolbiecki St., Rolbiecki R., Rzekanowski C., Grzelak B. (2007). Wstępne wyniki badań nad wpływem deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie prosa odmiany 'Gierczyckie' na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1: 179-186.
 8. Rolbiecki St., Rolbiecki R., Rzekanowski C., Grzelak B. (2008a). Wpływ deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie prosa odmiany 'Jagna' na glebie bardzo lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 528: 299-304.
 9. Rolbiecki St., Rolbiecki R., Podsiadło C. (2008b). Porównanie reakcji prosa odmiany Gierczyckie na deszczowanie i nawożenie azotem. Acta Agrophysica, 12(1): 153-162.
 10. Rolbiecki St., Rolbiecki R., Podsiadło C. (2009). Comparison of 'Jagna' true millet response to sprinkler irrigation and nitrogen fertilization under rainfall-thermal conditions of Bydgoszcz and Stargard Szczeciński. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska XVIII, 1(43): 23-31.
 11. Ruszkowski M. (1974). Proso. PWRiL, Warszawa.
 12. Ruszkowski M. (1993). Zasady uprawy, nawożenia i pielęgnacji prosa. Agrochemia nr 5: 18 - 19.
 13. Senyk M. (2012). Niedoceniane rośliny. Uprawa prosa Jagna i Gierczyckie. Rolniczy Rynek 2: 50-51.
 14. Songin H. (2003). Proso. [w:] Szczegółowa uprawa roślin. Pr. zbior. pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego, AR Wrocław, wyd. II, Tom I, Rozdz. 9: 293-298.
 15. Żakowicz S., Hewelke P., Gnatowski T. (2009). Podstawy infrastruktury technicznej w przestrzeni produkcyjnej. Wyd. SGGW, ss. 192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.3.2.063
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu