BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marosz Adam (Research Institute of Horticulture in Skierniewice)
Tytuł
Introducing New Species and Cultivars according to Climate, Demographic and Economic Changes in Poland : Horticultural View
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr III/2, s. 797-807, tab., bibliogr. 15 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Innowacje, Wyniki badań
Crop production, Innovations, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
In 2002 the nurseries associated in Polish Nurserymen Association offered 4597 species and cultivars of woody plants and perennials, whereas 14 years later the number of available plants increased to 6361 taxa. During this time 1781 new species and cultivars were introduced and this means that every year 162 new taxa appeared on the market. During this period of time the number of climbers offered to gardeners was doubled, also number of conifers and broad leaved plants increased significantly, respectively 57,6 % and 48,2 %. However, with respect to the range of products and still increasing list of species, Polish nurserymen offer twice fewer plants than their colleagues from Holland or Germany. Import of new species and cultivars is the main source of plants so far unknown in Poland. Results of presented studies show that the number of holdings which import new plants from abroad increases proportionally to the expanding area of nursery production. The import of new species poses risk for the local environment and landscape, particularly the rural areas, because some of the foreign species are known as invasive. Results of the survey questionnaire show that the issues of invasive alien species are quite well known in the nurserymen's circles. Above half of questioned producers are aware of what this risk involves. However, this knowledge is positively correlated with the growers' education. This issue is a bit less obvious when individual invasive alien species must be named or when this kind of information should be transferred to the customers purchasing the plants.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balkenes M., Alkemade J.R.M., Ihle F.,Leemans R., Latour J.B. (2002) Assessing effects of forecasted climate change on the diversity and distribution of European higher plants for 2050. Global Change Biology 8, p 390-407.
 2. Cecot A. (2012) Materiał szkółkarski jako towar - pomysły na marketing i ożywienie sprzedaży. Materiały Międzynarodowej Konferencji "szkółkarstwo - perspektywy rozwoju. Ożarów Mazowiecki 17-18 listopada 2012, s 45-52.
 3. Didham R.K., Tylianaliis J.M., Hutchinson M.A., Ewere R.M., Gemmell N.J. (2005) Are invasive species the drivers of ecological change. Trends in ecology and Evolution, 20, p 470-474.
 4. Hoffman M. (2012) Rośliny przyszłości - tendencje w hodowli drzew, krzewów i bylin dla różnych zastosowań. Materiały Międzynarodowej Konferencji "szkółkarstwo - perspektywy rozwoju. Ożarów Mazowiecki 17-18 listopada 2012, s 29-33.
 5. Kodeks Dobrych Praktyk - Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia http://www.gdos.gov.pl/dobre-praktyki-w-ogrodnictwie, ss. 76
 6. Marosz A. (2002) Asortyment drzew i krzewów uprawianych w szkółkach w Polsce w latach 1999-2000. Rocznik Dendrologiczny. 50, s 165-176. (2)
 7. Marosz A. (2013) Changes in ornamental nursery production following Polish integration with the European Union. Annals of Warsaw University of Life Science - SGGW, Horticulture and Landscape Architecture. 34, s. 51-59.
 8. Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, ss. 106.
 9. Gurevitch J., Padilla D.K. (2004) Are invasive species a major cause of extinctions? Trends in ecology and Evolution 19, p. 470-474
 10. Pimentel D., Zuniga R., Morrison D. (2005)Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States. Ecological Economics 52, p. 273-288.
 11. Pliszka K., Krupa T. (2004) Nowe odmiany borówki wysokiej. Szkółkarstwo, 4, p 70-73
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.
 13. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. Rośliny Polskie cz. I i II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, 1988.
 14. Wolf K.L. (2003) Freeway roadside management, the Urban forest Beyond the white Line. Journal of Arboriculture, s 127-137.
 15. Zmarlicki K. Brzozowski P., Karmańska M. Analiza czynników demograficznych kształtujących poziom obecnej i przyszłej konsumpcji owoców w Polsce i innych krajach UE. http://www.inhort.pl/files/ program_wieloletni/wykaz_publikacji/ obszar3/3.1_Analiza _1_2014.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.3.2.064
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu