BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przegon Wojciech (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Village in a Parkland Landscape
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr III/2, s. 819-831, fot., bibliogr. 17 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Wieś, Parki krajobrazowe, Ład przestrzenny, Planowanie przestrzenne, Regulacje prawne
Village, Landscape parks, Spatial order, Spatial planning, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article recalls an idea of a "village in a parkland landscape", which was realised in the West European countries from the mid-19th until mid-20th century. An example of the concept realised on Polish soils was the estate in Turew, the property of general Dezydery Chłapowski. At present, the area of the former property is a part of the Landscape Park. The principles of "landscape management" determined by Chłapowski have been observed up to this day. This primarily refers to tree plantings and farming. The paper discusses legal acts which might be a tool for introducing new landscape projects planned for rural areas.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bocheński A. (1962). Z aktualnych zagadnień zabudowy wsi, [w:] Budownictwo wiejskie, nr 6.
  2. Bocheński A. (1968). Zagospodarowanie przestrzenne terenów rolniczych, [w:] Budownictwo wiejskie, nr 8.
  3. Bogdanowski J. (1976). Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
  4. Chmielewski J.M. (2010). Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  5. Grigg D. (1992). Transformation of Agriculture in The West, Blackwell, Oxford UK&Cambridge USA.
  6. Kołodziejski J. (1995). Kształtowanie polityki przestrzennej państwo w procesie transformacji systemowej. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. T. 1. Hipoteza, Centralny Urząd Planowania, Warszawa.
  7. Kostołowski A. (1991). Od gospodarstwa ozdobnego do upiększonego pejzażu rolniczego, przykłady z końca XVIII i początku XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, [w:] Sztuka a Natura, Materiały XXXVIII Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice.
  8. Kowicki M. (2014). Rozproszenie zabudowy na obszarach Małopolski a kryzys kreatywności opracowań planistyczno-przestrzennych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
  9. Małysa-Sulińska K. (2008). Normy kształtujące ład przestrzenny. Oficyna a Wolters Kluwer business.
  10. Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. 2008. Praca zbiorowa pod red. Z. Ziobrowskiego i J.M. Pijanowskiego. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
  11. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. (2010). Pod red. R. Cymermana. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.
  12. Rzymkowski A., Bocheński A. ( 1963). Wykorzystanie siedlisk zagród rozproszonych, [w:] Budownictwo wiejskie, nr 1.
  13. Sharp T. (1946). The Anatomy of the Village, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex.
  14. Szczepaniak H. (2007). Korelacja miedzy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a planem urządzeniowo-rolnym gminy, [w:] http://www.biurogeodezji. internetdsl.pl/zalaczniki/ korelacja.doc
  15. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717).
  16. Więckowicz Z. (1980). Urządzenia rolne a planowanie przestrzenne obszarów wiejskich, [w:] Przegląd Geodezyjny, nr 9-10.
  17. Współczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej. (2012). Pod red. I. Cieślak. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.3.2.066
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu