BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Andrzej (University of Science and Technology, Bydgoszcz), Rolbiecki Stanisław (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Rolbiecki Roman (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Hilszczańska Dorota (Forest Research Institute), Kaźmierczak Angelika (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Porzych Aleksandra (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Michalska Karolina (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Szmidla Hanna (Forest Research Institute)
Tytuł
Preliminary Study on the Effect of Pine Forest Litter Inoculum on the Plant Growth, Mycorrhizal Status, and the Occurrence of Mites (Acari) in the Root Clumps of White Birch Seedlings
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr III/2, s. 841-851, fot., rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Lasy, Produkcja roślinna, Eksperyment badawczy, Wyniki badań
Forests, Crop production, Scientific experiment, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the research has been to determine the effect of the inoculum (forest litter containing living edaphon mixed with peat) on selected plant growth parameters of white birch (Betula pendula Roth) seedlings growing with a covered root system, the mycorrhizal status as well as the abundance of the Acari in the root clump. The research was performed in 2013 at the container nursery of Bielawy (53°01'37.3"N 18°42'55.3"E), in the Forest Inspectorate of Dobrzejewice. The experiment started on May 10, seedlings were growing in containers placed on steel pallets in 2 treatments: C - control, L - 10% of additive of inoculate shredded pine forest litter. Seedlings of white birch cultivated in the treatment with addition of litter were significantly higher than those from control treatment. There were no significant differences between the diameter and the fresh mass of the the seedlings in the two treatments. The percentage of vital mycorrhizae increased slightly in the treatment with the addition of litter. The proportion of non-vital mycorrhizas was lower in the control treatment. Our results indicate that forest litter might improve environmental conditions rather by changing moisture-temperature relationships than by changing the availability of nutrients associated with litter. The application of the litter inoculum into the peat substrate resulted in a many-fold increase in the Acari abundance, especially the Oribatida. In this treatment the abundance of Acari groups was similar to the pattern observed in forest soils.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agerer R., (1987-2006). Colour Atlas of Ectomycorrhizae. Einhorn Verlag, Schwabisch-Gmünd.
 2. Agerer R. and Rambold G., (2004-2007). DEEMY - An information system for characterization and determination of ectomycorrhizae, http://www.deemy.de, Munich, Ludwig Maximilians University.
 3. Aučina A, Rudawska M, Leski T, Skridaila A, Pašakinskiene I, Riepšas E. (2015). Forest litter as the mulch improving growth and ectomycorrhizal diversity of bare-root Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings. iForest - Biogeosciences and Forestry, e1- e7, doi: 10.3832/ifor1083-008.
 4. Cullings K.W., New M.H., Makhija S., Parker V.T. (2003). Effects of Litter Addition on Ectomycorrhizal Associates of a Lodgepole Pine (Pinus contorta) Stand in Yellowstone National Park Applied and Environmental Microbiology 69(7), 3772-3776.
 5. Cullings K., Ishkhanova G., Ishkhanov G., Henson J. (2010). Induction of saprophytic behavior in the ectomycorrhizal fungus Suillus granulatus by litter addition in a Pinus contorta (Lodgepole pine) stand in Yellowstone. Soil Biology and Biochemistry 42, 1176-1178.
 6. Grzywacz A. (2009). Nowe możliwości i potrzeby w zakresie kontrolowanej mikoryzacji drzew i krzewów. Sylwan 1, 8-15.
 7. Gulvik M.E. (2007). Mites (Acari) as indicators of soil biodiversity and land use monitoring: a review. Pol. J. Ecol. 55(3), 415-440.
 8. Hanlon R.D., Anderson J.M. (1980). The influence of macroarthropod feeding activities on microflora in decomposing leaf litter. Soil Biology and Biochemistry 12, 255-261.
 9. Klimek A. (2000). Wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez wybrane zakłady przemysłowe na roztocze (Acari) glebowe młodników sosnowych, ze szczególnym uwzględnieniem mechowców (Oribatida). Wyd. Uczln. ATR w Bydgoszczy, Rozprawy 99, 1-93.
 10. Klimek A. (2013). Występowanie roztoczy (Acari) w bryłkach korzeniowych wybranych gatunków sadzonek w szkółce kontenerowej Bielawy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3/I, 115-124.
 11. Klimek A.,Rolbiecki S., Rolbiecki R. (2013a). Effect of irrigation and organic fertilization on oribatid mites (Acari, Oribatida) in forest nursery. Scientific Research and Essays 8(5), 227-237.
 12. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Długosz J., Kuss M. (2013b). Wykorzystanie próchnicy leśnej do rewitalizacji gleby w rocznym cyklu produkcji sadzonek brzozy brodawkowatej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2, 301-313.
 13. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Długosz J., Musiał M. (2013c). Wykorzystanie kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w uprawie szkółkarskiej lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.). Rocznik Ochrona Środowiska 15, 2811-2828.
 14. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D., Malczyk P. (2008). Impact of chosen bare root nursery practices in Scots pine seedling quality and soil mites (Acari). Polish J. of Environ. Stud. 17(2), 247-255.
 15. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Kowalska A. (2013d). Porównanie wpływu ściółkowania ektopróchnicą i sterowanej mikoryzacji na rośliny oraz roztocze (Acari) w kontenerowej produkcji sadzonek sosny zwyczajnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3/I, 37-50.
 16. Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Malczyk P. (2009). Impact of chosen bare root nursery practices on white birch seedling quality and soil mites (Acari). Polish J. of Environ. Stud. 18(6), 1013-1020.
 17. Lussenhop J. (1992). Mechanisms of microarthropod-microbial interactions in soil. Advances in Ecological Research 23, 1-33.
 18. Remén C., Fransson P., Persson T. (2010). Population responses of oribatids and enchytraeids to ectomycorrhizal and saprotrophic fungi in plantesoil microcosms. Soil Biol. Biochem. 42, 978-985.
 19. Renker C., Otto P., Schneider K., Zimdars B., Maraun M., Buscot F. (2005). Oribatid Mites as Potential Vectors for Soil Microfungi: Study of Mite-Associated Fungal Species. Microbial Ecology 50, 518-528.
 20. Schneider K., Renker C., Maraun M. (2005). Oribatid mite (Acari, Oribatida) feeding on ectomycorrhizal fungi. Mycorrhiza 16, 67-72.
 21. Szabla K., Pabian R. (2003). Szkółkarstwo kontenerowe. Nowe technologie i techniki w szkółkarstwie leśnym. CILP, Warszawa, 212 ss.
 22. Werner M.R., Dindal D.L. (1990). Effects of conversion to organic practices agricultural on soil biota. Am. J. Altern. Agric. 5, 24-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.3.2.068
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu