BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakimowicz Marek, Saniuk Anna (Uniwersytet Zielonogórski), Saniuk Sebastian (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Systemy informatyczne wspomagające produkcję i logistykę w przedsiębiorstwie
Computer systems supporting production and logistics in the enterprise
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 258-267, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Komputerowy system informacyjny, Projektowanie systemów informatycznych, Planowanie w systemach informatycznych, Przepływ informacji w łańcuchu dostaw, Łańcuch dostaw, Informacja w podejmowaniu decyzji, Przepływy materiałowe, Komputerowe wspomaganie decyzji
Computer information system, Information system design, Planning in information systems, Flow of information in the supply chain, Supply chain, Information in decision making, Material flows, Computer aided decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przepływy informacyjne w logistyce i ich objętość stają się punktem wyjścia do rozważań na temat logistycznego systemu informacji LIS (Logistics Information System). Według logistycznej koncepcji zarządzania, firma powinna dążyć do sprzedaży produktów po najniższych cenach, ustalonym terminie dostawy, zamawianej ilości oraz w odpowiednim asortymencie. Osiągnięcie tych celów jest możliwe jedynie dzięki sprawnie i szybko przebiegającej informacji. Obecnie na rynku informatycznym nie istnieje jedno dobre rozwiązanie systemowe, które jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę informatyczną dla logistyki przedsiębiorstwa jak również do be z pośredniego nadzoru nad produkcją np. w oparciu o sztywne wskaźniki. Zatem zachodzi potrzeba wykorzystania kilku różnych rozwiązań informatycznych, które wzajemnie się uzupełniają i na zasadzie synergii są w stanie wypełnić potrzeby informatyczne przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Information flows in logistics and their volume become the sta rting point for reflection on the Logistics Information System (LIS) . According logistics management concept , the company should strive to sell products at the lowest prices , specified delivery date , order quantity and at the right range . Achieving these g oals is possible only by efficiently and quickly running information. Currently, there is no single good system solution in the IT market that is able to provide comprehensive IT services for logistics companies as well as for the production of direct supervision , e.g. based of rigid indicators . Therefore, it is necessary to use a number of different solutions that complement each other and that the synergies they can meet the IT needs of the company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zintegrowane systemy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, 256s., ISBN 978-83-208-1937-3
 2. Biznes Benchmark Magazyn nr 5 / 01 / 2014, http://biznes.benchmark.pl/artykul/biznes-benchmark-magazyn-nr-5 (strona dostępu 21.11.2014)
 3. Chwesiuk K.: Zintegrowany system informatyczny zarządzania w logistyce - materiał dostępny w wersji elektronicznej na witrynie internetowej czasopisma "Logistyka" dostępnej pod adresem
 4. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. I, Placet, Warszawa 1998.
 5. Kasperska Moroń D., Krzyżaniak S. Logistyka, Wydawnictwo Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009 - 503s. ISBN 978-83-87344-09-2
 6. Kawa A.: Informatyka integralną częścią logistyki. "Raport Informatyka" [w:] "Eurologistics" 2002, nr 4
 7. Krawczyk Stanisław, Logistyka. Teoria i praktyka Tom 1, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011 - 528s, ISBN 978-83-7641-455-3
 8. Lech P. Zintegrowane systemy zarządzania ERP / ERP II, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003, 151s. ISBN 83-7251-358-9
 9. Nowicki A. (red.) Wstep do systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwie, Politechnika Częstochowska 2005r
 10. Parys T., Zintegrowany system wspomagania zarządzania MRP II [w:] Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw, Kasprzak T. (red.), WNE UW, Warszawa 2000
 11. Parys T., MRP II przykładem systemu zintegrowanego, "Informatyka" nr 9 / 1998
 12. Parys T., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, Energoelektronika Wortal branżowy, dostępny pod adresem: http://energoelektronika.info.pl/do/ShowNews;jsessionid=FB0AE8773A94A02386D83AE03DE66C1D?id=1849&article=Systemy informatyczne wspomagaj ce zarz dzanie (data dostępu: 23.11.2014)
 13. Saniuk A., Szacowanie kosztów produktów na zamówienie, Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich: stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janik.- Gorzów Wlkp.: Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2007 - s. 48-55.- ISBN: 978-83-88991-11-0
 14. Saniuk. S., Virtual production networks of small and medium enterprises in industrial clusters, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, 127s, ISBN 978-83-7842-094-1
 15. Saniuk S., Saniuk A., Komputerowo wspomagane planowanie przepływu produkcji zleceń w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, Logistyka 2013, nr 5, s. 380--386 [CD-ROM]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu