BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubiak Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Michalski Paweł (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Wpływ procesu komisjonowania zamówień w węźle logistycznym na dostępność produktów w łańcuchu dostaw
The influence of the order picking process in the logistics hub on the products availability in the supply chain
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 284-295, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Symulacja, Symulacje komputerowe, Produkt, Efektywna obsługa klienta, Logistyczna obsługa klienta, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Realizacja zamówień
Simulation, Computing simulation, Product, Efficient Consumer Response (ECR), Logistics customer service, Supply Chain Management (SCM), Order processing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zapewnienie dostępności produktów stało się warunkiem umożliwiającym przychód ze sprzedaży i jednocześnie pozwalającym przedsiębiorstwom zdobywać nowe rynki zbytu. Jednymi z kluczowych elementów wpływającym na poziom dostępności produktów w łańcuchu dostaw są czynności manipulacyjne wykonywane w węzłach logistycznych, a szczególnie proces komisjonowania. Realizacja zamówień w węzłach logistycznych obejmuje około 55% - 65% kosztów operacyjnych. Poprawa efektywności komisjonowania wpływa nie tylko na obniżkę kosztów operacyjnych ale przede wszystkim na podniesienie poziomu obsługi klienta. Autorzy, przy pomocy zastosowanych metod symulacyjnych, analizują wpływ różnych czynników na czas procesu komisjonowania zamówień w magazynie.(abstrakt oryginalny)

Providing the availability of products appeared to be the crucial condition for generating income from the sales as well as making possible for the companies to co nquer new markets. The one of the most important elements affecting the level of products availability in the supply chain are the manipulation activities performed in logistics hubs, especially - the order picking process. The order execution in the logis tics hubs covers around 55% - 65% of the operational costs. Improvement of the order picking influences the reduction of operational cost and increases the level of customer service. Authors, using the simulation methods, analyse the influence of different factors on the time period of order picking process in the warehouse.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr.: Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
 2. De Koster R., Le-Duck T., Roodbergen K.J.: Design and control of warehouse order picking: a literature review, European Journal of Operational Research 182(2), 2007, s. 481-501
 3. De Koster, R.: Warehouse assessment in a single tour, Facility Logistics. Approaches and Solutions to Next Generation Challenges, M. Lahmar,New York: Auerbach. Taylor & Francis Group, 2008, s. 39-60
 4. Fijałkowski J.: Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003
 5. Frazelle E.H., Apple J.M.: Warehouse Operations in The Distribution Management Handbook, McGraw-Hill, New York 1994
 6. Gademann, A.J., Van den Berg J.P., Van der Hoff H.H.: An order batching algorithm for wave picking in a parallel-aisle warehouse. IIE Transactions 33/2001, s. 385-398
 7. Ghiani G.: Introduction to Logistics Systems Planning and Control, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, West Sussex 2004
 8. Gibson D. R., Sharp G. P.: Order batching procedures, European Journal of Operational Research 58/1992, s. 57-67
 9. Jakubiak M.: Komisjonowanie produktów jako element sterowania przepływami w węzłach logistycznych, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, s. 99
 10. Kłodawski M., Jacyna M.: Wybrane aspekty problematyki komisjonowania w funkcji pracochłonności procesu, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Zeszyt 70, Warszawa 2009, s. 73 - 84
 11. Le-Duc T.: Design and Control of Efficient Order Picking Processes, Doctoral Thesis, Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Rotterdam 2011
 12. Martin H.: Transport- und Lagerlogistik - Planung, Aufbau und Steuerung von Transport- und Lagersystemen. Verlag: Braunschweig/Wiesbaden, Wiesbaden 2002
 13. Petersen C., Aase R., Heiser D.: Improving order-picking performance through the implementation of class-based storage, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Volume 34/2004, Issue: 7, s. 534-544
 14. Porter M.E.: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 93-96
 15. Ratliff H.D., Rosenthal A.S.: Order picking in a rectangular warehouse: a solvable case of the traveling salesman problem, Operations Research 31(3) 1983, s. 507-521
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu