BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbański Stanisław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
The Influence of Penny Stocks on the Pricing of Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange in the Context of the ICAPM
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 3, s. 75-92, tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy
Słowa kluczowe
Wycena akcji, Giełda, Ryzyko cenowe, Spółki groszowe
Equity valuation, Stock exchange, Price risk, Penny stock companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper attempts to explain the impact of penny stock on pricing in light of the ICAPM as stock exchanges introduce restrictions on penny stocks trading. The study is conducted using stocks listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) between 1995-2012. The systematic risk and risk prices components are simulated by two chosen ICAPM applications, using different procedures of portfolio construction. The main market WSE stocks are sorted into queintile portfolios using two procedures. It is assumed that elimination of penny stocks contributes to more correct pricing, observed with ICAPM validity, however only when simulating algorithm uses appropriate construction of tested portfolios. The tests were carried out in four modes. All WSE stocks were analyzed in mode 1. Penny stocks with market values lower than 1.50, 5.00 and 10.00 PLN were excluded from the study in modes 2, 3 and 4. The analysis indicates that the results are in line with the extended conjectures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banz R. W., The Relationship between Return and Market Value of Common Stock, "Journal of Financial Economics", 1981, Vol. 9, No. 1.
 2. Bołt T. W., Miłobędzki P. Weryfikacja modelu CAPM dla giełdy warszawskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2002, No. 952.
 3. Byrka-Kita K., Rozkrut D., Testowanie modelu CAPM na polskim rynku kapitałowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2004, No. 389.
 4. Cochrane J., Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2001.
 5. Czapkiewicz A., Skalna I., The CAPM and the Fama-French models in Warsaw Stock Exchange, "Przegląd Statystyczny" 2010, Vol. 57, No. 4.
 6. De Bondt W. F. M., Thaler R. H., Does the stock market overreact?, "Journal of Finance" 1985, Vol. 40, No. 3.
 7. Fama E. F., Multifactor portfolio efficiency and multifactor asset pricing, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1996, Vol. 31, No. 4.
 8. Fama E. F., MacBeth J. D., Risk, return, and equilibrium: empirical tests, "Journal of Political Economy" 1973, Vol. 81, No. 3.
 9. Fama E. F., French K. R., The cross-section of expected stock returns, "Journal of Finance" 1992, Vol. 47, No. 2.
 10. Fama E. F., French K. R., Common risk factors in the returns on stock and bonds, "Journal of Financial Economics" 1993, Vol. 33, No. 1.
 11. Fama E. F., French K. R., Size and book-to-market factors in earnings and returns, "Journal of Finance" 1995, Vol. 50, No. 1.
 12. Gibbons M. R., Ross S. A, Shanken, J., A test of the efficiency of a given portfolio, "Econometrica" 1989, Vol. 57, No. 5.
 13. Gurgul H., Wójtowicz T., The impact of US macroeconomic news on the Polish stock market: the importance of company size to information flow, "Central European Journal of Operations Research" 2014, Vol. 22, No. 4.
 14. Jajuga K., Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
 15. Jegadeesh N., Titman S., Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency, "Journal of Finance" 1993, Vol. 48, No. 1.
 16. Lakonishok J., Shleifer A., Vishny, R. W., Contrarian investment, extrapolation, and risk, "Journal of Finance", Vol. 49, No. 5.
 17. Lettau M., Ludvigson S., Resurrecting the (C) CAPM: A cross-sectional test when risk premia are time-varying, "Journal of Political Economy" 2001, Vol. 109, No. 6.
 18. Osińska M., Stępińska J., Zmienność parametru beta w modelu Sharpea a horyzont czasowy inwestycji, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, No 9.
 19. Rosenberg B., Reid K., Lanstein R., Persuasive evidence of market ine.ciency, "Journal of Portfolio Management" 1985, Vol. 11, No. 3.
 20. Shanken J., Multivariate tests of the zero-beta CAPM, "Journal of Financial Economics" 1985, No. 14.
 21. Shanken J., On the estimation of beta-pricing models, The Review of Financial Studies" 1992, Vol. 5, No. 1.
 22. Urbański S., Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice 2011.
 23. Urbański S., Multifactor explanations of returns on the Warsaw Stock Exchange in light of the ICAPM, "Economic Systems" 2012, Vol. 36, No. 4.
 24. Urbański S., Jawor P., Urbański K., The impact of penny stocks on the pricing of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in light of the CAPM, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2014, Vol. 14, No. 3.
 25. Urbański S., The impact of speculation on the appropriate stock pricing in light of the CAPM, "Argumenta Oeconomica" 2014, submitted to the Editor.
 26. Urbański S., The impact of speculation on the pricing of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in light of the ICAPM, "Managerial Economics" 2015, Vol. 16, No. 1.
 27. Zarzecki D., Byrka-Kita K., Wiśniewski T., Kisielewska M, Test of the capital asset pricing model: Polish and developed markets experiences, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2004-2005, vol. 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.3.3.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu