BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki), Biegańska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki), Górski Maciej (X-Trade Brokers Dom Maklerski S. A.), Keller Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Skuteczność inwestycyjna a narodowość inwestora
The Effectiveness of the Investment and the Nationality of the Investor
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 3, s. 105-118, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy
Słowa kluczowe
Inwestycje, Narodowość, Inwestor giełdowy
Investment, Nationality, Stock exchange investor
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Czy inwestorzy różnych narodowości różnią się pomiędzy sobą stylem inwestowania? Jest to problem badawczy, jaki starano się w tym artykule rozwiązać. Celem opracowania jest opisanie różnic pomiędzy inwestorami odmiennych narodowości, którzy uczestniczyli w konkursie międzynarodowym zorganizowanym przez firmę XTB w 2014 r. na rynku FOREX. (fragment tekstu)

The aim of this article is to describe the differences between the investors of different nationalities that have participated in an international competition. The following hypothesis was tested: do investors of different nationalities differ from one another in their style of investing? The conducted analysis confirmed that investors of different nationalities have dierent understanding and sense of risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arslan M., The work ethic values of protestant British, catholic Irish and Muslim Turkish managers, "Journal of Business Ethics" 2001, No. 31 (4).
 2. Domurat A., Szczepańska D., Żurek K., Przedsiębiorczość a protestancka etyka pracy, w: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose, Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa 2010.
 3. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 4. Kołodziej S., Goszczyńska M., Kulturowe uwarunkowania skłonności do ryzyka osób przedsiębiorczych, w: Psychologia zachowań konsumenckich. Koncepcje, badania, praktyka, red. M. Goszczyńska, R. Studenski, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2006.
 5. Kostro K., Zagadnienia kulturowe w ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr. 3.
 6. Lee A., Aaker J., Gardener W., The pleasures and pains of distinct self-construals: the role of interdependence in regulatory focus, "Journal of Personality and Social Psychology" 2000, 78.
 7. Majewska-Bielecka D., Wielokulturowy aspekt skłonności do ryzyka, "Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek" 2012, 1.
 8. Mandel N., Shifting selves and decision making, "Journal of Consumer Research" 2003, No. 30 (1).
 9. Tarnawa A., Zbieranowski P., Zadura-Lichota P., Nieć M., General Enterpreneurship Monitor Polska 2011, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2012.
 10. Weber E. U., Hsee C., Cross-cultural differences in risk perception but cross-cultural similarities in attitudes toward perceived risc, "Management Science" 1998, 44 (9).
 11. Zawadzka A. M., van Buuren I., Wybory inwestycyjne w sytuacji sukcesu i porażki - porównanie międzykulturowe na przykładzie grupy polskiej i holenderskiej, w: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose, Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa 2010.
 12. Zbieranowski P., Węcławska P., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., General Enterpreneurship, "Monitor Polska" 2011, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.3.3.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu