BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruchnicka-Grabias Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych
Application of Maximum Capital Loss Measures in Research on Hedge Funds Effectiveness
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 3, s. 133-145, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy
Słowa kluczowe
Fundusze hedgingowe, Ocena efektywności inwestycji
Hedge fund, Evaluation of investment efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fundusze hedgingowe jako szczególny rodzaj inwestycji wymagają zastosowania właściwych miar ich efektywności. Powszechne stosowanie odchylenia standardowego jako miary ryzyka przy ocenie działalności funduszy hedgingowych budzi niepokój ze względu zarówno na konieczność przyjęcia określonych założeń, jak i oparcie jego konstrukcji na średnim zakresie odchyleń. W artykule autorka przedstawia badania własne, dotyczące pomiaru efektywności funduszy hedgingowych za pomocą takich miar alternatywnych jak wskaźnik Calmara, Sterlinga i Burkego, które zostały przeprowadzone na podstawie danych z bazy Hedge Fund Research dla lat 2005-2011. Jest to przyczynek do dalszych badań poświęconych alternatywnym miarom efektywności inwestycji funduszy hedgingowych. Ich celem jest odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście alternatywne miary efektywności inwestycji stanowią bardziej adekwatne narzędzie pomiaru efektywności inwestycji funduszy hedgingowych niż tradycyjny wskaźnik Sharpe'a. Jak na razie, odpowiedź na to pytanie jest zaskakująco negatywna. (fragment tekstu)

The paper presents research on hedge funds efficiency with such measures as Calmar ratio, Sterling ratio and Burke ratio carried out using the data from Hedge Fund Research database for 2005-2011. The aim of the study is to answer the question whether alternative efficiency measurs are really more adequate for assessing the efficiency of hedge fund investments. So far, the answer to this question is surprisingly negative. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernardo A., Ledoit O., Gain, loss and asset pricing, "Journal of Political Economy" 2000, Vol. 108, No. 1.
 2. Breuer W., Guertler M., Schuhmacher F., Portfopiomanagement I - Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen, Gabler, Wiesbaden 2004.
 3. Burke G., A sharper Sharpe ratio, "Futures" 1994, Vol. 23, No. 3.
 4. Chan N., Getmansky M., Haas S., Lo A., Do Hedge Funds Increase Systemic Risk?, "Economic Review" 2006, No. 91 (4).
 5. Derivatives Pricing, Hedge Funds and Term Structure Models, red. G. N. Gregoriou, R. Pascalau, Palgrave, Macmillan, Hampshire 2011.
 6. Directive 2011/61/EU of the of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No. 1060/2009 and (EU) No. 1095/2010, "Oficial Journal of the European Union" 2011.
 7. Dowd K., Beyond Value at Risk. The New Science of Risk Management, John Wiley & Sons, New York 1998.
 8. Eling M., Schuhmacher F., Does the choice of performance measure influence the evaluation of hedge funds?, "Journal of Banking and Finance" 2007, Vol. 31.
 9. Eling M., Performance Measurement of Hedge Funds Using Data Envelopment Analysis, "Working Papers on Risk Management and Insurance" 2006, No. 25, University of St. Gallen.
 10. Harlow W. V., Asset Allocation in a Downside - Risk Framework, "Financial Analysts Journal" 1991, No. 9-10.
 11. Hedge Fund Research Global Hedge Fund Industry Report - First Quarter 2014, https://www.hedgefundresearch.com/
 12. Hedge Fund Research Global Hedge Fund Industry Report - Fourth Quarter 2013, https://www.hedgefundresearch.com/
 13. Hedge Funds. Insights in Performance Measurement, red. G. N. Gregoriou, Huebner G., Papageorgiou N., Rouah F., Risk Analysis, and Portfolio Management, John Wiley & Sons Inc., Hoboken 2005.
 14. http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2011
 15. Kahneman D., Tversky A., Prospect theory: an analysis of decision under risk, "Econometrica" 1979, Vol. 47, No. 2.
 16. Kaplan P. D., Knowles J. A., Kappa: A Generalized Downside Risk - Adjusted Performance Measure, "Morningstar Associates and York Hedge Fund Strategies" 2004, No. 1.
 17. Kestner L. N., Getting a handle on true performance, "Futures" 1996, Vol. 25, No. 1.
 18. Liang B., On the Performance of Hedge Funds, "Financial Analysts Journal" 1999.
 19. Lo A. W., The Statistics of Sharpe Ratios, "Financial Analysts Journal" 2002, No. 7-8.
 20. Schneeweis T., Martin G., Kazemi H., Karavas V., The Impact of Leverage on Hedge Fund Risk and Return, "The Journal of Alternative Investments" 2005, Vol. 7, No. 4.
 21. Sharpe W. F., The Sharpe ratio, "Journal of Portfolio Management" 1998, Vol. 21, No. 1.
 22. Sortino F. A., van der Meer R., Plantiga A., The Dutch triangle, "Journal of Portfolio Management" 1999, Vol. 26.
 23. Titman S., The leverage of hedge funds, "Finance Research Letters" 2010, Vol. 7.
 24. Young T. W., Calmar Ratio: a smoother tool, "Futures" 1991, Vol. 20, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.3.3.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu