BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pettersen-Sobczyk Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Lojalność i satysfakcja klientów jako czynniki sukcesu oraz narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw bankowych na rynku finansowym
Customer Loyalty and Satisfaction as Success Factors and Tools to Build a Competitive Advantage of a Banking Enterprise in the Financial Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 619-629, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Bankowość, Konkurencyjność banków, Lojalność klientów, Satysfakcja klienta, Usługi finansowe
Banking, Banks' competitiveness, Customer loyalty, Customer satisfaction, Financial services
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest wskazanie lojalności i satysfakcji klientów banków jako ważnego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa bankowego oraz narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej na rynku usług finansowych. Metodologia badania - Na potrzeby niniejszej pracy zostały wykorzystane następujące metody badawcze: krytyczna analiza literatury, metoda badań dokumentowych, metoda sondażu diagnostycznego (scenariuszowa) oraz metoda badań porównawczych (komparatystycznych). Wynik - Badanie sondażu diagnostycznego ukazało wysokie znaczenie lojalności klientów w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw bankowych na rynku finansowym. Oryginalność/wartość - Na podstawie opracowanej metodyki określono lojalność i satysfakcję klientów jako czynniki sukcesu przedsiębiorstw bankowych oraz narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej na rynku finansowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to indicate customer loyalty and satisfaction as important success factors of a banking enterprise and as tools to build a competitive advantage in the financial market. Design/methodology/approach - The study included the following research methods: the critical literature analysis, the document research method, the diagnostic survey method (a scenario method) and the method of comparative analysis. Findings - The diagnostic survey method revealed high importance of customer loyalty in building competetive adavntage of banking enterprises in the financial market. Originality/value - The developer methodology allowed the determination of customer loyalty and satisfaction as an important success factors of a banking enterprise and as tools to build a competitive advantage in the financial market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. (2004), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 2. Bednarska-Olejniczak D. (2010), Private banking - marketing, jakość, sprzedaż, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 3. Flejterski S., Pettersen M. (2012), Późne wejście naśladowcy na polski rynek bankowo-finansowy. Przypadek Alior Banku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 50, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1996), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 5. Harasim J. (2004), Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 6. Harasim J. (2005), Bankowość detaliczna w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 7. Jonas A. (2002), Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 8. Lymbersky Ch. (2008), Market Entry Strategies, Management Laboratory Press, Hamburg.
 9. Romanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 10. Sikora D., Kulczycki A. (2008), Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 11. Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 12. Sudoł S., Szymczak J., Haffer M. (2000), Marketingowe testowanie produktów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Szarucki M. (2011), Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa, http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content& view=article&id=434:interpretacja-sukcesu-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108 (8.04.2015).
 14. Współczesna bankowość (2010), red. M. Zaleska, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-54
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu