BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Shorobura Inna (Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy), Dolynska Olesia (student of National Taras Shevchenko University)
Tytuł
Employment of a Population : Re-Distribution of Human Potential under the Influence of European Integration Processes
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2015, nr 8, s. 13-17, bibliogr. 5 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne i socjologiczne
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Systemy zintegrowane, Redystrybucja, Migracja ludności
Employment, Integrated system, Redistribution, Population migration
Uwagi
summ.
Abstrakt
This paper examines the impact of the European integration process in Ukrainian employment and its migration. The necessity of introducing an effective policy of migration for migration processes has been proved. The role of immigration in the determination of negative consequences of demographic re-distribution of human potential has been grounded. The opportunity to learn from immigrant reproductive behaviour of the indigenous population has been taken into consideration. The measures of improving the demographic component of the human potential of destination countries have been offered.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Геєць В.М., Наслідки демографічних викликів для економічного зростання в Україні, «Демо- графія та соціальна економіка» 2011, № 1(15).
  2. Захаров С., Международные мигранты вносят значимый вклад в рождаемость в западных странах, С. Захаров, С. Сурков, Электронная версия бюллетеня Население и общество, Институт демографии Государственного университета Высшей школы экономики, 2009, Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/2009/0399/tema01.php [3.04.2015].
  3. Коулмен Д., Третий демографический переход, Электронная версия бюллетеня Население и общество, Институт демографии Государственного университета Высшей школы эконо- мики, 2007, Режим доступу: http://demoscope.ru/weekly/2007/0299/tema03.php [3.04.2015].
  4. Населення України - 2012. Щорічна аналітична доповідь, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Києв 2012.
  5. Петрова І., Соціальні наслідки Євроінтеграції України. Ринок праці, Київ 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu