BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Czynnik ludzki jako determinanta efektu trade-up w procesach produkcyjno-logistycznych
The Human Factor as a Determinant of Trade-up Effect in the Manufacturing - Logistics Processes
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2015, nr 8, s. 19-28, rys., bibliogr. 7 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne i socjologiczne
Słowa kluczowe
Logistyka, Produkcja, Proces produkcji, Efektywność
Logistics, Production, Production process, Effectiveness
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Efekt trade-up związany jest z możliwością jednoczesnej poprawy jakości i obniżki kosztów, w odróżnieniu od powszechnie występującej relacji trade-off, gdzie wyższa jakość wiąże się z podwyższeniem kosztów. W procesach produkcyjno-logistycznych efekt trade-up może być osiągnięty dzięki zastosowaniu strategii lean manufacturing. Duży wpływ na to ma czynnik ludzki, gdyż od zaangażowania, odpowiedzialności i kreatywności pracowników, od ich zdolności identyfikowania i rozwiązywania problemów, łatwego przystosowywania się do zmian, elastyczności i umiejętności współpracy zależy wdrożenie elementów tej strategii, takich jak: kaizen, koła jakości, samokontrola, jidoka, poka-yoke. Każdy z nich, nawet zastosowany osobno, sprzyja osiągnięciu efektu trade-up. Jednak możliwość ta znacznie się zwiększa, gdy elementy te zostaną zastosowane łącznie w spójnej strategii, jaką jest lean manufacturing. Czynnik ludzki może być jednak również barierą w osiągnięciu efektywności przy wdrażaniu tej strategii.(abstrakt oryginalny)

The trade-up effect is associated with the possibility of simultaneously quality improvement and costs reduction, unlike the generally occurring trade-off relationship, where higher quality is related to cost increases. In the production and logistics processes, trade-up effect can be achieved by applying lean manufacturing strategies. To a large extent, the human factor has an impact on this effect, because the commitment, responsibility, and creativity of employees, their ability to identify and solve problems, easy adaptation to change, flexibility, and the ability to work enable the implementation of elements of this strategy, such as kaizen, quality circles, self-control, jidoka, poka-yoke. Each of these elements, even applied separately, can be conducive to a trade-up effect. However, this possibility is increased many times if these elements are applied together in a coherent strategy, which is lean manufacturing. The human factor may also however, be a barrier in achieving efficiency in implementing this strategy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciesielski M., Długosz J., Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.
  2. Horbal R., Sobczyk T., Kagan R., Koch T., Minione 10 lat ruchu Lean Management w Polsce, wnioski i perspektywy, materiały konferencyjne z Konferencji Lean Management, Wrocław 22-24 czerwca 2010 r.
  3. Liker J.K., Meier D.P., Droga Toyoty. Fieldbook, MT Biznes, Warszawa 2011.
  4. Martyniak Z., Nowoczesne metody zarządzania produkcją, Wyd. AGH, Kraków 1996.
  5. Milewska B., Możliwości zastąpienia relacji trade-off relacją trade-up w logistyce i produkcji, cz. 1, "Logistyka" 2005, nr 5.
  6. Milewska B., Możliwości zastąpienia relacji trade-off relacją trade-up w logistyce i produkcji, cz. 2, "Logistyka" 2006, nr 1.
  7. Milewska B., Milewski D., Just In Time, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu