BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tabeńska Joanna (Instytut Prawa Gospodarczego), Makowski Łukasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Klauzule abuzywne a konsument. Wybrane środki ochrony przed niedozwolonymi klauzulami
Abusive Clauses and the Consumer - Selected Measures That Protect Against Unauthorized Clauses
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2015, nr 8, s. 37-59, bibliogr. 10 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne i socjologiczne
Słowa kluczowe
Konsument, Prawo, Klauzule abuzywne
Consumer, Law, Abusive clauses
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł porusza problematykę ochrony praw konsumenckich i niedozwolonych postanowień, które niejednokrotnie stosowane są w umowach zawieranych z konsumentami. Przedstawia działania zmierzające do ochrony konkretnego konsumenta przed skutkami niekorzystnych dla niego postanowień umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa cywilnego.(abstrakt oryginalny)

This article shows the problems connected with the protection of consumer rights, and unfair terms which are often used in contracts concluded with consumers. More specifically, this article provides measures aimed at protecting the consumer from individual adverse consequences from the agreement in accordance with applicable provisions in the civil law.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ereciński T., Gudowski J., Jędrzejewska M., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, cz. 1: Postępowanie rozpoznawcze, t. I, red. T. Ereciński, LexisNexis, Warszawa 2002.
  2. Grzybowski S., System prawa cywilnego, Ossolineum, Wrocław 1976.
  3. Kadzik A., Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (abstrakcyjna kontrola wzorców umownych), "Radca Prawny" 2003, nr 4.
  4. Łętowska E., Klient manipulowany, "Rzeczpospolita", dodatek "Prawo co dnia" z 16.07.2001 r.
  5. Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2001.
  6. Łętowska E., Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2001.
  7. Safjan M., Nieporozumienia wokół wyroków interpretacyjnych, "Rzeczpospolita", dodatek "Prawo co dnia" z 9.12.2002 r.
  8. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. nr 100, poz. 1081.
  10. Zoll F., Kilka uwag na temat tzw. redukcji utrzymującej skuteczność, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2000, nr 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu