BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huczek Marian (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; KSW im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez Unię Europejską na przykładzie Małopolski
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 9-29, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, Polityka regionalna UE, Wspieranie small businessu, Regionalny Program Operacyjny
Small business, Entrepreneurship development, Local development, Regional development, EU regional policy, Small business support, Regional Operational Programme (ROP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju lokalnego i regionalnego. Przedstawiono politykę Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto przedstawiono zasady udzielania wsparcia tym przedsiębiorstwom. (abstrakt oryginalny)

The role of small and medium-sized, companies in the local and regional development is discussed in the article. It presents the European Union policy concerning small and medium-sized companies. Moreover, it shows the principles of granting the support for the companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz.U. 2006 Nr 190, poz. 1402 z późń. zm.
 2. Dz.U. 2006 Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
 3. Jankowska A., Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, PARP, Warszawa 2005.
 4. Kępa A., Małe i średnie przedsiębiorstwa w acquis communautaire, [w:] Glosa. Prawo gospodarcze w Orzeczeniach i komentarzach, 5/2004.
 5. Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 6. Krzemień R., Struś M., Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, pod red. A. Manikowskiego, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004.
 7. Mroczek M" Unia zaprasza po wypłatę, [w:] "Puls Biznesu", 30 stycznia 2008.
 8. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 9. Nowak M., Musiał H., Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, [w:] D. Kopycińska, Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2005.
 10. Oliński M., Pomoc publiczna a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] B. Kożuch, Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, UJ, Kraków 2006.
 11. Sasin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 12. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 13. Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002.
 14. Strużycki M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu