BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chodyński Andrzej (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje - aspekty strategiczne
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 31-39, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Kompetencje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Innovative character, Competences, Enterprise innovation, Company development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano związek między przedsiębiorczością, innowacyjnością a tworzeniem kompetencji organizacji. Zwrócono uwagę, że nasilenie działań przedsiębiorczych i zmiany kompetencji są związane z cyklem życia przedsiębiorstw. Zaprezentowano ewolucję poglądów na modele i procesy związane z innowacyjnością i przedsiębiorczością. Podkreślono, że zarówno przedsiębiorczość, jak i innowacyjność są związane z procesami internacjonalizacji przedsiębiorstw na globalnym rynku. Mają one również swoje odniesienie do uwarunkowań regionalnych i lokalnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present a relationship among entrepreneurship, innovativeness and creating organization competences. It demonstrates that intensity of entrepreneurial activities and changes of competences are connected with company life cycle. It also presents an evolution of views on models and processes related to innovativeness and entrepreneurship. The article emphasizes that both entrepreneurship and innovativeness are connected with companies internationalization processes on global market. They also have their reference to regional and local conditionings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Strategiczne prowadzenie przedsiębiorczości. Treść, proces i kontekst, "Współczesne Zarządzanie" 2004, nr 2, s. 5-19.
 2. Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. AE, Katowice 2001.
 3. Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007.
 4. Chodyński A., Zarządzanie rozwojem firmy. Strategia jakości ekologicznej, Wyd. WSZiM, Sosnowiec 2002.
 5. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 6. Jabłoński M., Jabłoński A., Efektywne modele biznesu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Seria Zarządzanie i Marketing 2006, nr 2.
 7. Janasz Wł., Ewolucja modeli procesu innowacyjnego, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 4.
 8. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd. AE, Katowice 2002.
 9. Morawczyński R., Przedsiębiorczość międzynarodowa, Wyd. UEK, Kraków 2008.
 10. Pichlak M., Foresight jako narzędzie kreowania innowacyjności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 7-8.
 11. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, (red. J. Lichtarski), Wyd. AE, Wrocław 2007.
 12. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa - Łódź 2001.
 13. Reinmoeller P., Baardwijk van N., The link between diversity and resiliance, "MIT Sloan Management Review" 2005, Vol. 46, 4.
 14. Skyrnie D.J., Knowledge networking. Creating the collaborative enterprise, Oxford 1999.
 15. Young W., Tilley E., Can business move beyond efficiency? The shift toward effectiveness and equity in the corporate sustainability debate, "Business Strategy and the Environment" 2006, Vol. 15, 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu