BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Marta (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w wybranych przedsiębiorstwach sektora budowlanego
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 41-52, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał obrotowy, Zarządzanie kapitałem obrotowym, Strategia zarządzania, Wahania koniunkturalne, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Rynek budowlany, Przedsiębiorstwo budowlane, Sektor budowlany
Working capital, Management of working capital, Management strategy, Business fluctuations, Enterprises financial management, Construction market, Construction company, Construction sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zależność między zmianami koniunkturalnymi a zarządzaniem kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach budowlanych. Podjęto próbę określenia strategii zarządzania kapitałem pracującym stosowanych przez przedsiębiorstwa budowlane. Przeprowadzono analizę kapitału pracującego dziesięciu giełdowych spółek budowlanych w latach 1998-2006, w okresie dobrej koniunktury w budownictwie oraz głębokiego regresu. Stwierdzono, iż zmiany koniunkturalne w istotny sposób wpływają na zarządzanie kapitałem obrotowym netto. (abstrakt oryginalny)

The article presents analysis of relations between economic fluctuations and management of working capital in construction enterprises. An attempt has also been made to define strategies of working capital in construction companies. The study was carried out in the year 1998-2006 among 10 construction companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2005.
 2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2000.
 3. Hamrol M. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 4. Pluta W., Michalski G., Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 5. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWN, Warszawa 2003.
 6. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 7. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2004.
 8. Stępień K., Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.
 9. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 10. www.parkiet.com
 11. www.mg.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu