BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolarek Małgorzata (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Strategie marketingowe małych przedsiębiorstw w powiecie częstochowskim
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 81-91, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Marketing-mix, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zaspokojenie potrzeb, Przegląd literatury
Marketing strategy, Small business, Company development strategy, Marketing-mix, Enterprise competitiveness, Meet needs, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat częstochowski
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowane zostały zagadnienia związane z problematyką strategii marketingowej. W części pierwszej przedstawiono podstawy strategii marketingowych w świetle literatury przedmiotu, w myśl której strategie marketingowe są najbardziej wszechstronnymi strategiami rozwoju, a ich podstawowym celem jest uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na tych rynkach, na których działa przedsiębiorstwo. W przypadku małych firm znajomość rynku i potrzeb klientów, właściwy wybór rynku docelowego oraz opracowanie koncepcji marketingu-mix w odniesieniu do posiadanych zasobów, czyli strategia marketingowa decyduje o wzroście ich konkurencyjności oraz o ich rozwoju. Druga część opracowania prezentuje natomiast wyniki badań własnych dotyczących prezentowanego zagadnienia w odniesieniu do małych firm z terenu powiatu częstochowskiego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents issues connected with marketing strategy. The first part presents the rudiments of marketing strategies in the light of the literature of the subject, according to which marketing strategies are the most comprehensive development strategies, and their basic aim is gaining a permanent competitive edge on the markets on which a company operates. In the case of small enterprises, the knowledge of the market and customer needs, proper selection of target market and developing the conception of marketing mix with reference to the resources possessed, that is a marketing strategy, determine the increase in their competitiveness and their development. The second part of the paper presents the results of the authors own research on the issue of marketing strategies with reference to small enterprises from the district of Częstochowa. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1999.
 2. Frąckiewicz E., Karwowski J., Karwowski M., Rudawska E., Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
 4. Kotler Ph., Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1980.
 5. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 6. Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1997.
 7. Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 9. Skłodowski H., Stawasz E. (red.), Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Inkubator w Łodzi, Łódź 2002.
 10. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2002.
 11. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 12. Strużycki M. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.
 13. Welsh J.A., White J.F., A small business is not a little big business, "Harvard Business Review", July-August 1981.
 14. Wrzosek W. (red.), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu