BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Paweł (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktów
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 93-110, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Jakość produktu, Cena produktu, Ocena jakości, Analiza kosztów produkcji, Koszty produkcji, Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta
Product quality, Product price, Quality assessment, Production cost analysis, Production costs, Consumer decision, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konsumenci w coraz większym stopniu podejmują decyzje nabywcze na podstawie pojedynczych informacji - wykorzystując uproszczone reguły oceny. Brakuje im czasu, energii oraz intelektualnych umiejętności, aby angażować się w bardziej skomplikowane porównania. R.B. Cialdini prognozuje, iż upraszczanie procesu podejmowania decyzji będzie się w przyszłości pogłębiać, ponieważ zmiany w otoczeniu wskazują na rosnące znaczenie bodźców automatycznie sterujących naszym zachowaniem. Myśleniem nabywców rządzą stereotypy, wskazujące na istnienie pewnych zależności. Jednym z takich stereotypów jest przekonanie o istnieniu dodatniej zależności między ceną a jakością produktu. Oparcie się na cenie jest stosunkowo łatwe, ponieważ umożliwia szybkie podjęcie decyzji bez konieczności wdawania się w trudną i czasochłonną analizę. W tekście podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu i w jakich warunkach konsumenci są skłonni wykorzystywać cenę w ocenie jakości nabywanych produktów. Wiedza o zachowaniach konsumenckich jest szczególnie przydatna firmom, które często nie wiedzą, jaką politykę cenową prowadzić. W rozważaniach wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych za granicą. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns the price-quality relationship. It is mainly an attempt to answer a question: how consumer are inclined to use a price in evaluation of products quality? The knowledge of consumer behavior is particularly useful for firms looking for the way to convince their potential clients. The findings of research shows that the price-quality belief is relative weak and not so common in average. It is stronger if consumer does not dispose any different information. Because of narrow character of findings, limited by product and market nature, companies should treat findings with great conscious. There is a need for further research on the role of price in evaluation of specific dimensions of quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. R.I. Allison, K.P. Uhl, Influence of Beer Brand Identification on Taste Perception, "Journal of Marketing Research" 1964, nr 1, s. 36-39.
 2. J. Altkorn, Wyróżniki tożsamości przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2000, nr 6.
 3. J. Bank, Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
 4. H. Beales, M.B. Mazis, S.C. Salop, R. Staelin, Consumer Search and Public Policy, "Journal of Consumer Research" 1981, nr 8.
 5. R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 6. D.F. Cox, The Measurement of Information Value: A Study in Consumer Decision-Making, [w:] W.S. Decker, Emerging Concepts in Marketing, Chicago: American Marketing Association, Chicago 1962.
 7. P. Farris, D. Reibstein, How Prices, Ad Expenditures and Profits are Linked, "Harvard Business Review" 1979, nr 75.
 8. D.A. Garvin, Competition on the Eight Dimension of Quality, "Harvard Business Review" 1987, nr 65.
 9. D.A. Garvin, What Does "Product Quality" Really Mean?, "Sloan Management Review" 1984, nr 23.
 10. W.K. Hall, Survival Strategies in a Hostile Environment, "Harvard Business Review" 1980 , nr 58.
 11. Chr. Hjorth-Anderson, The Concept of Quality and the Efficiency of Markets for Consumer Products, "Journal of Consumer Research" 1984, nr 11.
 12. H. Hotelling, Stability in Competition, "Economic Journal" 1929, nr 39.
 13. J. Jacoby, J. Olson, R.A. Haddock, Price, Brand Name and Product Composition Characteristics as Determinants of Perceived Quality, "Journal of Applied Psychology" 1971, nr 55.
 14. D.R. Lambert, Price as Quality Signal: The Tip of the Iceberg, "Economic Inquiry" 1980, nr 27.
 15. Z. Lambert, Price and Choice Behavior, "Journal of Marketing Research" 1972, nr 9.
 16. K. Lancaster, A New Approach to Consumer Theory, "Journal of Political Economy" 1966, nr 74.
 17. T. Leavitt, A Note on Some Experimental Findings About the Meaning of Price, "Journal of Business" 1954.
 18. K.B. Leffler, Ambiguous Changes in Product Quality, "American Economic Review" 1982, nr 72.
 19. E.S. Maynes, The Concept and Measurement of Product Quality, "Household Production and Consumption" 1976, nr 40.
 20. J.D. McConell, The Price-Quality Relationship in an Experimental Setting, "Journal of Marketing Research" 5, 1968.
 21. K.B. Monroe, Buyers' Subjective Perception of Price, "Journal of Marketing Research" 1973, nr 10.
 22. K.B. Monroe, R. Krishnan, The Effect of Price of Subjective Product, [w:] J. Jacoby, J. Olson, Perceived Quality: How Consumers View Stories and Merchandise, MA: Lexington, Lexington 1985.
 23. J. Olson, Price As an Informational Cue: Effects on Product Evaluations, [w:] A.G. Woodside, J.N. Sheth, P.D. Bennett, Consumer and Industrial Buying Behavior, New York: American Elsevier, 1986.
 24. J. Olson, J. Jacoby, Cue Utilization in the Quality Perception Process, [w:] M. Venkatesan, Proceedings of the Third Annual Conference of the Association for Consumer Research, Iowa City: Association for Consumer Research, 1972.
 25. A. Parasurman, V.A. Zeithmal, L. Berty, A Conceptual Model of Service Quality and Its Implication for Future Research, "Journal of Marketing" 1985, nr 49.
 26. M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWN, Warszawa 1998.
 27. A.R. Rao, K.B. Monroe, Causes and Consequences of Price Premiums, "Journal of Business" 1996, nr 69.
 28. A.R. Rao, K.B. Monroe, The Effect of Price, Brand Name and Store Name on Buyers' Perception of Product Quality: An Integrative Review, "Journal of Marketing Research" 1989, nr 26.
 29. A.R. Rao, K.B. Monroe, The Moderating Effect of Prior Knowledge on Cue Utilization in Product Evaluation, "Journal of Consumer Research" 1988, nr 15.
 30. P.S. Richardson, A.A. Dick, A.K. Jain, Extrinsic and Intrinsic Cue Effects on Perception of Store Brand Quality, "Journal of Marketing" 1994, nr 58.
 31. B.P. Shapiro, Price Reliance: Existence and Sources, "Journal of Marketing Research" 1973, nr 10.
 32. B.P. Shapiro, The Psychology of Pricing, "Harvard Business Review" 1968, nr 41.
 33. H. Simon, Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 34. M.R. Solomon, Consumer Behavior, Buying, Having and Being, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1996.
 35. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 36. J.E. Stafford, B.M. Enis, The Price Quality Relationship: An Extension, "Journal of Marketing Research" 1969, nr 6.
 37. G.J. Szybillo, J. Jacoby, Intrinsic Versus Extrinsic Cues as Determinant of Perceived Product Quality, "Journal of Applied Psychology" 1974, nr 59.
 38. G. Urbanek, Składniki kapitału marki, "Marketing i Rynek" 2000, nr 6.
 39. R. Valenzi., I.R. Andrews, Effect of Price Information on Product Quality Ratings, "Journal of Applied Psychology" 1971, nr 55.
 40. S. Wheelwright, Japan-Where Operations Really Are Strategic, "Harvard Business Review" 1981, nr 59.
 41. V.A. Zeithaml, Consumer Perception of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence, "Journal of Marketing" 1988, nr 52.
 42. V.A. Zeithaml, W.L. Fuerst, Age Differences In Response to Grocery Store Price Information, "Journal of Consumer Affairs" 1983, nr 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu