BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Magdalena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ocena stosowania wybranych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności przedsiębiorstw
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 111-122, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność, Duże przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility, Large enterprises, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) nie jest zagadnieniem nowym. Świat biznesu od wieków demonstrował w różnym stopniu swoją odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Jej obecny rozwój wynika z faktu, że od przedsiębiorstw oczekuje się dziś coraz częściej zwiększonej wrażliwości na potrzeby interesariuszy, a nie tylko osiągania zysku i wzrostu wydajności. Artykuł przedstawia zarys stosowania koncepcji CSR w odniesieniu do kilku wybranych dużych przedsiębiorstw działających na rynku polskim. (abstrakt oryginalny)

Issue of corporate social responsibility isn't a newness. Present Business world are very interesting a social responsibility. Development of this idea including many issues and tools for their applications in practice. Companies more and more take into consideration all aspects their development not only activities for profit. This paper presents a contour the idea of corporate social responsibility application in few companies which worked in Polish market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kopycińska D., Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy - poezja teorii i proza życia, [w:] W. Gasparski, J. Dietl (red.). Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  2. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
  3. Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006.
  4. Pogonowska B., Etos człowieka biznesu. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] B. Pogonowska, Elementy etyki gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  5. Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Kraków 2006.
  6. Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  7. Spytkowska M., Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w aspekcie jakości zarządzania, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice 2008, praca magisterska, niepublikowana.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu