BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Kacper (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego)
Tytuł
Nowe narzędzia zarządzania środowiskiem - korzyści z ekologicznej oceny cyklu życia (LCA)
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 123-132, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Zarządzanie środowiskiem, Ocena cyklu życia
Environmental protection, Environmental management, Life Cycle Assessment (LCA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W odpowiedzi na wzrastające wymagania społeczeństwa oraz zaostrzone przepisy prawne wprowadzane są różnorodne rozwiązania majce na celu ochronę środowiska naturalnego. Jednym z przykładów skutecznej realizacji metod mających na celu ochronę środowiska jest coraz szersze stosowanie techniki LCA - czyli ekologicznej oceny cyklu życia. Analizie z użyciem LCA mogą być poddawane zarówno produkty, procesy obejmujące pełny cykl życia, czy wreszcie całe gałęzie przemysłu. (abstrakt oryginalny)

In answer to increasing society requirements and legal regulations different solutions in order to protect natural environment were introduced. One of them is the use of the LCA methods (ecological assessment of life cycle). The products, processes (which include full cycles) and also full branch industry can be analyzed with the aid of LCA. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błędzki A., Recykling materiałów polimerowych, Wydawnictwa NT, Warszawa 1997.
 2. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2008.
 3. Burzyńska D., Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
 4. Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007.
 5. Chodyński A., Zarządzanie rozwojem firmy - strategia jakości ekologicznej, WSZiM, Sosnowiec 2002.
 6. Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia w sektorze paliw i energii, Materiały konferencyjne z Konferencji "Paliwa i energia dziś i jutro - 2001", Kraków 2001.
 7. http://www.min-pan.krakow.pl/pbs/publikacje/LCA_w_sektorze_paliw.pdf
 8. http://www.wre.strefa.pl/index.php?id=kryteria&z=1
 9. ISO 14040, Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Zasady i struktura.
 10. Kulczycka J., Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) nowa technika zarządzania środowiskowego, IGSMiE PAN, Kraków 2001.
 11. Kłos Z., Kasprzak J., Analiza ekobilansowa aparatury do pomiaru przepływu mediów, "Problemy Jakości" 2007, nr 9.
 12. Kłos Z., Kasprzak J., Metoda środowiskowego oszacowania cyklu życia (LCA), "Problemy Jakości" 2007, nr 7.
 13. Kłos Z., Kasprzak J., Metoda oceny ekobilansowej, "Problemy Jakości" 2007, nr 6.
 14. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), PWN, Warszawa 2007.
 15. Nahotko S., Podstawy ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz 2002.
 16. Nowak Z., Zarządzanie środowiskiem cz. 1, Politechnika Śląska, Gliwice 2001.
 17. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWN, Warszawa 2007.
 18. Urbaniak M., Rola aspektów środowiskowych w doskonaleniu jakości produktów, "Problemy Jakości" 2007, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu