BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzemień Eugeniusz (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Systemy zarządzania środowiskowego, jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy i ich integracja
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 133-146, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Zarządzanie środowiskiem, Zarządzanie bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo i higiena pracy, System zarządzania jakością, Normy ISO 9001, Normy ISO 14001, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, Zintegrowane systemy zarządzania
Quality management, Environmental management, Safety management, Health and safety at work, Quality management systems, ISO 9001, ISO 14001, Integrated quality management systems, Integrated Management System
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji dokonano przeglądu historii i stanu aktualnego wdrażania trzech podstawowych systemów zarządzania - jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Zwrócono również uwagę na konieczność i zalety wynikające z integracji omówionych systemów. (abstrakt oryginalny)

Presented paper concentrated on the overview of history and current status of three basic management systems - quality, environmental and occupational health and safety management systems. We also noted on the necessity and advantages of integration of implementation mentioned systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Diffin, Warszawa 2008.
 2. Campbell I., Scheibeler A.W., Zarządzanie jakością według nowych norm serii ISO 9000, Weka, Warszawa 2001.
 3. ISO 14001:2005. Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
 4. ISO 9000:2005. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 5. ISO 9001:2000. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 6. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 7. Karaszewski R., TQM teoria i praktyka, TNOiK, Toruń 2001.
 8. Kowalczyk J., Zarządzanie jakością w organizacji. Projekt normy ISO 9001:2000, "Problemy Jakości" 2000, nr 6.
 9. Kreier E., Łuczak J., ISO 9000. Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości, tom 1-3, FORUM, Poznań 2007.
 10. Krzemień E., Zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem. Jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, Radom 2006.
 11. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2001.
 12. Ligarski M.J., Ocena systemu zarządzania jakością - wyniki badań, "Towaroznawcze Problemy Jakości" 2007, nr 4.
 13. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, AE, Poznań 2001.
 14. Menedżer jakości. Jakość, Środowisko, Bezpieczeństwo, praca zbiorowa pod red. J. Bagińskiego, Politechnika Warszawska, Warszawa 2000.
 15. Petrick K., Normy, [w:] Praktyczne zarządzanie jakością, tom 1, Alfa-Weka, Warszawa 1997.
 16. PN-N 18001:2004. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
 17. Prokopczuk Sz., Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w organizacji, "Towaroznawcze Problemy Jakości" 2007, nr 4.
 18. The ISO Survey 2006, ISO, Geneve 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu