BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bakonyi Jadwiga (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Efektywność procesów dydaktycznych wspieranych metodami e-learningu
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 157-163, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Nauczanie, Efektywność, Zdalne nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Systemy nauczania, Szkolenia, Edukacja elektroniczna, Biblioteki
Teaching, Effectiveness, e-learning, Higher education, Education systems, Training, e-education, Libraries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono działania pozwalające na ocenę efektywności procesów szkoleniowych wspieranych metodami e-learningu. Przedstawiono problemy związane z ustaleniem właściwych kryteriów i mierników pozwalających na ocenę tego typu systemów. Zaprezentowano doświadczenia z wdrażania systemu e-learningu dla Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz wyniki już przeprowadzonych badań, poprzedzających uruchomienie e-szkolenia, a także określono następne kroki, niezbędne, jeśli system e-learningu miałby dotyczyć również innych obszarów działalności szkoły. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present activities allowing evaluation of effectiveness of training processes supported by e-learning methods. It demonstrates problems connected with establishing appropriate criteria and measures allowing evaluation of these types of systems. The article also presents experience gained from introduction of e-learning system for Library of Humanitas University in Sosnowiec. Results of research preceding launching of e-training are also discussed. The article describes next steps that are necessary in case of introducting e-learning system to other areas of University's activites. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewski A., E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej - perspektywy i mierniki, "E-mentor" 2007, nr 5.
  2. Duchniewicz S., Metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka, praca zbiorowa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2007.
  3. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
  4. Marszałek A., Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi, "E-mentor" 2008, nr 4.
  5. Penc J., Leksykon Biznesu, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
  6. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa 2000.
  7. Wodecki A., Po co e-learning na uczelni?, [w:] E-learning w kształceniu akademickim, pod red. M. Dąbrowskiego, M. Zając, Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", Warszawa 2006.
  8. Zieliński W., Środowiskowe kryteria oceny kursu e-learningowego, [w:] E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, pod red. M. Dąbrowskiego, M. Zając, Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu