BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzieńdziora Joanna (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2008, nr 2, s. 177-183, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Praca kobiet, Zatrudnienie kobiet, Regulacje prawne, Prawo pracy
Equal rights for women and men, Female labour, Women employment, Legal regulations, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia rozważania w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu zatrudnienia, co stanowi jedną z podstawowych zasad uregulowań prawnych. Pomimo istnienia wielu regulacji, mających na celu zapewnienie równego traktowania, występuję liczne przykłady obszarów dyskryminacji, które zostały przedstawione w świetle badań własnych. (abstrakt oryginalny)

The article shows the considerations concerning equal treatment of men and women in the place of work, which is one of the basic rules of legal regulations. Despite many regulations, the aim of which is equal treatment guarantee , there are a lot of examples of discrimination, which were shown in the light of own researches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dz.U. nr 128, poz. 1405 z dnia 01.01.2002 r. (art. 183a.§ 1, 2 i 3), dotyczący wdrożenia do prawodawstwa polskiego norm rynku pracy zawartych w dyrektywach prawa wspólnotowego.
  2. Dyrektywa Rady 2002/73/UE z 23 września 2002 r., w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn.
  3. Dzieńdziora J., Rola kobiet w grupach dyspozycyjnych w świetle badań własnych, [w:] Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz innych grupach dyspozycyjnych, K. Dojwa, J. Maciejewski (red.), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
  4. Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce, Opracowanie: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, marzec 2004.
  5. Kenrick D., Mauberg S., Cialdini R., Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
  6. Lund B., Rekrutacja pracowników. Poradnik dla pracodawcy, Wydawnictwo BL Info Polska Sp. z o.o., Gdynia 2003.
  7. Nadolski J., Determinanty oceniania pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1995.
  8. Raport Banku Światowego: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Biuro Banku Światowego, Warszawa 2004.
  9. Samoraj B., Równość i dyskryminacja na polskim rynku pracy. Ustawodawstwo polskie w świetle dwóch dyrektyw Rady Unii Europejskiej, "Prawo Europejskie w Praktyce" 2006, nr 5(22).
  10. Witkorska-Święcka A., Europejska polityka równości płci a równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy na przykładzie Polski, [w:] W. Bakajło, R. Pacześniak (red.), Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu