BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Marcin (State School of Higher Education of Biała Podlaska), Łebkowski Piotr (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Improvement algorithm for a scheduling problem with maximising criterion for discounted cash flows in a project settled by milestones
Algorytm poprawy dla problemu harmonogramowania z kryterium maksymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych projektu rozliczanego etapowo
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 352-358, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Harmonogram, Wartość zaktualizowana netto, Zarządzanie projektem, Planowanie projektu, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych
Cash flows, Schedule, Net present value (NPV), Project management, Project planning, Discounted cash flow (DCF)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiony jest problem harmonogramowania projektu z kryterium maksymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Analizowany jest autorski model, w którym projekt rozliczany jest etapowo a przepływy pieniężne związane są z realizacją zadań i umownych etapów projektu (kamieni milowych). Omówione są zasady tworzenia harmonogramu odpowiedniego dla problemu optymalizacji NPV. Zaproponowana jest procedura poprawy rozwiązań uzyskiwanych przy użyciu schematów generowania harmonogramu przez przesunięcia prawostronne czynności. Model i opracowany algorytm poprawy zilustrowane są dla przykładowego projektu. Na koniec zademonstrowane są wyniki eksperymentów obliczeniowych i analiza tych wyników.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the project scheduling problem with DCF maximising criterion . The authors analyse their independently developed model in which a project is settled by milestones, while cash flows are linked to the execution of individual activities and milestones. Rules are discussed governing the development of a schedule appropriate for the NPV optimising problem. A procedure is proposed for improving solutions obtained with the use of schedule generation schemes; the procedure provides for right - hand side shifts of act ivities. The both model and improvement algorithm developed are applied to a specific project. The paper concludes with the presentation of results of computational experiments and analysis thereof .(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Brucker P., Drexl A., Mohring R., Neumann K., Pesch E.: Resource-constrained project scheduling: Notation, classification, models and methods. European Journal of Operational Research,112, 1999, 3-41
 2. Deblaere F., Demeulemeester E., Herroelen W., Van De Vonder S.: Proactive resource allocation heuristics for robust project scheduling. Research report KBI_0608, K.U.Leuven, 2006
 3. Hartmann S., Briskorn D.: A Survey of Variants and Extensions of the Resource-Constrained Project Scheduling Problem. European Journal of Operational Research, 207(1), 2012, 1-14
 4. Hartmann S., Kolisch R.: Experimental evaluation of state-of-the-art heuristics for the resourceconstrained project scheduling problem. European Journal of Operational Research, 127, 2000, 394-407
 5. Klimek M.: Predyktywno-reaktywne harmonogramowanie produkcji z ograniczoną dostępnością zasobów . PhD thesis, in Polish, AGH Kraków, 2010
 6. Klimek M., Łebkowski P.: Procedury generowania harmonogramu dla problemu maksymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla projektu rozliczanego etapowo [Schedule Generation Procedures for DCF Maximising for a Project Settled in Milestones], in Polish, [w] Knosala R. (ed.): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji , Opole, PTZP, 2013, 587-597
 7. Kolisch R.: Serial and parallel resource-constrained project scheduling methods revisited: Theory and computation. European Journal of Operational Research, 90, 1996, 320-333
 8. Kolisch R., Padman R.: An integrated survey of deterministic project scheduling. OMEGA The International Journal of Management Science, 29, 2001, 249-272
 9. Kolisch R., Sprecher A.: PSPLIB - a project scheduling library. European Journal of Operational Research, 96, 1997, 205-216
 10. Selle T., Zimmermann J.: A bidirectional heuristic for maximizing the net present value of large-scale projects subject to limited resources. Naval Research Logistics, 50, 2003, 130-148
 11. Vanhoucke M., Demeulemeester E., Herroelen W.: Maximizing the net present value of a project with linear time-dependent cash flows. International Journal of Production Research, 39(14), 2001, 3159-3181
 12. Vanhoucke M.: A scatter search procedure for maximizing the net present value of a resource-constrained project with fixed activity cash flows. Working Paper 2006/417, Gent, 1-23
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu