BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewska Ewelina (Politechnika Białostocka), Glińska Ewa (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Budowanie marki miasta inteligentnego
Developing the Brand of Smart City
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 10 (CD), s. 382-388, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Marka, Miasto, Budowanie marki, Inteligentne miasto, Budowanie świadomości marki, Studium przypadku
Brand, City, Brand building, Smart city, Branding, Case study
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Białystok
Bialystok
Abstrakt
Branding miasta ma na celu kształtowanie i zarządzanie skojarzeniami z danym miejscem, przy wykorzystaniu instrumentów kreowania marki. Samorządy terytorialne coraz częściej podejmują działania dotyczące budowy marki miejskiej. Poszukując możliwości kreowania marki sięgają po różne inspiracje, wśród których znajduje się koncepcja smart city, określana także jako koncepcja miast przyszłości. Stanowi ona jedną z najbardziej obiecujących opcji rozwoju miast i lokalnej gospodarki. Samorządy miejskie adaptując inteligentne rozwiązania do różnych sfer życia poprawiają tym samym jego wizerunek, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Celem artykułu jest ukazanie specyfiki idei smart city i możliwości jej wykorzystanie w procesie budowania marki miejskiej . W opracowaniu posłużono się metodą studium przypadku ukazując działania miasta Białystok w zakresie starań dotyczących uzyskania statusu smart city. (abstrakt oryginalny)

City branding is intended to shape and manage associations with a place, using instruments of brand development. Local authorities are increasingly taking action on building city brand. Looking for opportunities to create brand date back to various influences, which include the concept of smart city, also known as the concept of cities of the future. It is one of the most promising options for urban development and the local economy. Municipalities adapting intelligent solutions to different spheres of life, improve the image of the city, both internal and external. The purpose of this article is to present the specifics of the idea of smart city and the possibility of its use in the process of building the brand . The study uses the method of case study showing the operation of the city of Bialystok in its efforts regarding the status of the smart city. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Azkuna, I. (red.) (2012). Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT. Innovation and Knowledge in Cities, The Committee of Digital and Knowledge - based Cities of UCLG, Bilbao.
 2. Caragliu, A., Del Bo, C., Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. Journal of Urban Technology (vol. 18, no. 2, 65-82).
 3. Dinnie, K. (red.) (2010). City Branding: Theory and Cases, Basingstoke: Palgrave-McMillan.
 4. Florek, M. (2013). Jak dobrze "sprzedać" miasto przyszłości?. http://m.onet.pl/biznes/kraj,2s4q8 (28.05.2015).
 5. Florek, M. (2013). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 6. Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., & Meijers, E. (2007). Smart cities-Ranking of European medium-sized cities (Report). Vienna University of Technology, http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf. (25.07.2015).
 7. Hollands, R. (2008). Will the real smart city please stand up?. City, (12(3), 303-320).
 8. Hooley, G., Saunders J., Piercy N. (2004). Marketing Strategy and Competitive Positioning. London: Prentice Hall.
 9. http://polskiemiastoprzyszlosci.pl/#btk (25.06.2015).
 10. http://www.smart-cities.eu/?cid=3&ver=3 (28.05.2015).
 11. http://www.smart-cities.eu/why-smart-cities.html (28.05.2015).
 12. Kapferer, J.N. (2012). The New Strategic Brand Management. Advanced insights and strategic thinking. London: Kogan Page.
 13. Klijn, E., Eshuis, J., Braun, E. (2012). Stakeholder involvement on the effectiveness of place branding. Public Management Review, (Vol. 14 Issue 4, 499-519).
 14. Krukowska, M. (2014). Miasta, które myślą. Forbes, nr 3.
 15. Letaifa, S. B. (2005). How to strategize smart cities: Revealing the SMART model. Journal of Business Research. (Vol. 68, Iss. 7, 1414-1419).
 16. Łobiejko, S. (2014). Miasto akceleratorem innowacji, w: Innowacje w zarzadzaniu miastami w Polsce. M. Bryx. (red.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 17. Piątkowska, M. (2010). Marka i wizerunek jednostki samorządu terytorialnego. Marketing i Rynek. (nr 1, 13-17).
 18. Prokop B. (2015). Białystok prekursorem zmian w organizacji transportu. http://portalkomunalny.pl/bialystok-prekursorem-zmian-w-organizacji-transportu-319685/ (25.05.2015).
 19. ReportLinker. (2015). Global Smart Cities Market 2015-2019. http://www.reportlinker.com/p02720184-summary/Global-Smart-Cities-Market.html (24.06.2015).
 20. Roper, S., Parker, C. (2006). Evolution of Branding Theory and Its Relevance to the Independent Retail Sector, The Marketing Review (6 (1), 55-71).
 21. Sevin, H. E. (2014). Understanding cities through city brands: City branding as a social and semantic network. Cities (38, 47-56).
 22. Stawasz, D., Sikora-Fernandez, D., Turała, M. (2012). Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 721, Studia Informatica nr 29 (s. 100).
 23. Szczęsnowicz, A. (2015). Idea smart city, czyli o inteligentnych miastach. http://dworzynska.com/idea-smart-city-czyli-o-inteligentnych-miastach/ (28.05.2015).
 24. Szromnik, A. (2011). Pozycjonowanie jako podstawa strategii marketingowej miast i regionów. Studia Ekonomiczne i Regionalne nr 2 (V).
 25. ThinkThank (2013). Przyszłość miast. Miasta przyszłości. http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf (25.06.2015).
 26. Truskolaski, T. (2014). Inteligentne narzędzia zarządzania miastem - dobre praktyki miasta Białegostoku, Przedsiębiorczość i Zarządzanie. (Tom XV, Zeszyt 8, część I, 438).
 27. Trzy generacje smart cities, czyli dlaczego Polska zostaje w tyle (2015). http://www.warsawsmartcity.pl/2015/08/trzy-generacje-smart-cities-i-dlaczego-polska-zostaje-w-tyle/ (28.08.2015).
 28. Zenker, S., Braun E. (2010). The place brand centre - a conceptual approach for the brand management of places, paper delivered at 39th European Marketing Academy Conference, Copenhagen, Denmark, http://www.placebrand.eu/mediapool/85/857874/data/Zenker_Braun_EMAC2010.pdf (1.06.2015).
 29. Zenker, S., Martin, N. (2011). Measuring success in place marketing and branding. Place Branding and Public Diplomacy. (Vol. 7, 1, 32-41).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu