BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczak Jan (Politechnika Śląska)
Tytuł
Inżynieria produkcji: kilka refleksji
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2012, 2(2), s. 7-15, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi
Słowa kluczowe
Inżynieria produkcji, Zarządzanie produkcją, Komputerowe wspomaganie zarządzania
Production engineering, Production management, Computer aiding management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dyscyplina naukowa "Inżynieria Produkcji" to potencjalny obszar poszukiwania środków i sposobów użytecznych dla - miedzy innymi - podniesienia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Poszukiwania takie mogą i powinny dotyczyć także wielu innych obszarów badawczych, zwłaszcza takich do których środowiska naukowe związane z "klasycznymi" dyscyplinami naukowymi odnoszą się często z pewną rezerwą, wynikającą na przykład ze swoistej hermetyzacji tych środowisk w kontekście podejmowania badan interdyscyplinarnych. Jestem głęboko przekonany, że dla "Inżynierii Produkcji" szansą jest zarówno poszukiwanie nowych obszarów badawczych, tworzących nie zajęte dotąd "nisze" w dziedzinie nauk technicznych, jak i - przede wszystkim - otwartość na podejmowanie problemów leżących (lub dopiero uwidaczniających się) na styku dotychczasowych dziedzin i dyscyplin tworzących strukturę nauki. Uważam równocześnie, iż podstawą dla takich poszukiwań powinna stać się jakaś forma zaakceptowanej przez zainteresowane środowisko naukowe filozofii no-wej dyscypliny, która byłaby zarówno podstawą dla rozwoju kierunków i obszarów podejmowanych badań jak i - w perspektywie uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych przez kolejne ośrodki - rozwoju kadry utożsamiającej się właśnie z "Inżynierią Produkcji". W dalszych częściach tego opracowania przedstawiam swoje przemyślenia, dotyczą-ce takiej właśnie "filozofii dyscypliny naukowej", jako ewentualną podstawę do szerszej dyskusji. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze Inżynierii produkcji w Polsce, Ekspertyza Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, Warszawa 2010
 2. O'Connor Patrick D.T.: The practice of Engineering Management: A New Approach, John Wiley&Sons, 1994
 3. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, tom 1 i 2, Oficyna Wydawnicza PLACET, Gdańsk 1993
 4. Praca zbiorowa pod redakcją J. Łunarskiego: Zarządzanie innowacjami. Podstawy zarządzania innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007
 5. European Innovation Scoreboard 2007, www.proinno-europe.eu (15.02.2008)
 6. The OECD Innovation Strategy. Getting a Head Start on Tomorrow. OECD Publishing, May 2010
 7. Innowacyjność polskiej gospodarki, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, Nr 1 (25), 2011
 8. Kaźmierczak J.: Innowacyjność: uwarunkowania i perspektywy w warunkach polskich, w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Knosali, tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009
 9. Kaźmierczak J.: Inżynieria innowacji: techniczny wymiar wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Knosali, tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011
 10. www.wikipedia.org
 11. Dietrych J.: System i konstrukcja, WNT, Warszawa 1978
 12. The Scientific Century: securing our future prosperity, RS Policy document 2/10, the Royal Society, London, 2010
 13. Kaźmierczak J.: Network-Based System for Supporting Administrators of Strategic Acoustic Maps of Urban Areas, Proceedings of 18th International Congress on Sound and Vibrations, Rio de Janeiro, Brazil, July 2011
 14. Stankiewicz P.: Teoria i praktyka oceny technologii, Infos Biura Analiz Sejmowych, nr 22 (92), Warszawa 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu