BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masel Magdalena (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
System produkcji - PUSH czy PULL
Production system - PUSH or PULL
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t. 16, z. 3, cz. 2, s. 55-67, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Praktyczny wymiar dorobku nauk o zarządzaniu. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej
Słowa kluczowe
Metoda Just in Time, Odchudzone zarządzanie, Produkcja
Just in Time method, Lean management, Production
Uwagi
summ.
Abstrakt
System pull jest jednym z ważniejszych elementów systemu produkcyjnego Toyoty. Steruje produkcją zgodnie z zasadą - tylko to co jest potrzebne i tylko tyle ile potrzeba. Pozwala na zmniejszenie zapasów i eliminuje nadprodukcję. Celem niniejszego artykułu jest porównanie systemu PUSH i PULL oraz wskazanie uwarunkowań do skutecznego wdrożenia systemu PULL.(fragment tekstu)

Pull System is an integral part of the Lean Manufacturing. On the one hand this system allows to reduce inventory but on the other hand creates many problems for managers and for operators. In many cases, the choice of the proper production system takes many months. This paper presents comparison of push and pull system. Author shows the advantages and disadvantages of pull system implementation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Płoszajski P. (2008), Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, SGH, Warszawa.
 2. Ballé M., http://lean.org.pl/takiego-moj-system-kanban-zaliczac-wpadki/2/, pobrano 30.01.2015.
 3. Bose G.J., Rao A. (1988), Implementing JIT with MRP II Creates Hybrid Manufacturing Environment, "Industrial Engineering", 1988, September-November.
 4. Cheng F., Ettl M., Lu Y., Yao D.D. (2012), A production-inventory model for a push - pull manufacturing system with capacity and service level constraints, Production Operation Management, Vol. 21, No.4, July-August 2012, pp 668-681.
 5. Domański R. (2007), Integracja produkcji i zaopatrzenia na płaszczyźnie szczupłego wytwarzania, Logistyka 4/2007, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 6. http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/logistyka/item/5618-srodowisko-produkcyjne-awybor- systemow-planowania-i-sterowania-produkcja, pobrano 30.01.2015.
 7. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p031.pdf, pobrano 30.01.2015.
 8. Imai M. (2006), Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
 9. Jurek P. (2013), Harmonogramowanie produkcji w systemie kanban, Wyd. Wiedza i Praktyka.
 10. Miltenburg G.J. (1990), Changing MRP's Costing Procedures to Suit JIT, "Production and Inventory Management Journal", 1990, Second Quarter.
 11. Nowosielski S. (2008), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Ptak C.A. (1991), MRP, MRP II, OPT, JIT, And CIM - Succession, Evolution, or Neces-sary Combination, "Production and Inventory Management Journal" 1991, Second Quarter.
 13. Smalley A., http://www.lean.org/Library/BatchProcessesByArtSmalley.pdf, pobrano 30.01.2015.
 14. Smalley A. (2011), Poziomowany system ssący, Lean Enterprise Institute.
 15. Womack J.P., Jones D.T. (2008), Lean thinking - szczupłe myślenie, Wydawnictwo ProdPress.
 16. Żywicki K., Kret N. (2012), Założenia doboru metody sterowania produkcją na podstawie uwarunkowań determinujących ich zastosowanie, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu