BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka-Król Krystyna
Tytuł
Transport a rozwój regionalny
Transport and Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2015, nr 55, s. 57-67, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój transportu w świetle współczesnych wyzwań
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój regionalny, Rozwój transportu, Polityka spójności
Globalization, Social economic development, Regional development, Development of transport, Cohesion policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Współczesne wyzwania, takie jak globalizacja, dążenie do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju regionalnym, rozwój zrównoważony czy innowacyjność stawiają nowe zadania przed transportem. Transport odgrywa ważną rolę w kształtowaniu tych tendencji, a jednocześnie wyzwania te wyznaczają kierunki rozwoju transportu. Celem artykułu jest pokazanie współzależności między rozwojem transportu a rozwojem regionalnym i ich konsekwencji na przykładzie Polski. (fragment tekstu)

Contemporary challenges, such as globalization, aiming to reduce disparities in regional development, sustainable development and innovation puts new tasks before transport. Transport plays an important role in shaping these trends and at the same time these challenges determine the directions of transport development. The aim of this article is to show the correlation between the development of transport in regional development and their consequences in Poland. The article shown in the background of: - the impact of globalization on socio-economic development and EU cohesion policy, and - the impact of transport on regional development and competitiveness of EU regions the role of transport in regional development in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annoni P., Dijkstra L., EU Regional Competitiveness Index RCI 2013, Report EUR 26060 EN, Join Research Centre, European Union 2013.
 2. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013, red. M. Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2013.
 3. Dijkstra L., Annoni P., Kozovska K., A New Regional Competitiveness Index: Theory, Methods and Findings, European Union Regional Policy Working Papers 2011, nr 2.
 4. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_at regional_level/ pl.
 5. GDP - Purchasing Power Parity - by country http://mecometer.com/topic/gdp-ppp.
 6. GDP per capita, consumption per capita and price level indices, Eurostat, http://ec.europa. eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_ and_price_level_indices; http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Publications/ SynthesisReport/ThirdSeptember2014/map6.png.
 7. Łodziński S., Polityka regionalna w Unii Europejskiej - Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1998.
 8. Oto najbogatsze i najbiedniejsze regiony UE w 2011 roku, http://forsal.pl/artykuly/780732, pkb-regionow-ue-2011-najbogatsze-i-najbidniejsze-regiony-ue.html.
 9. Regional competitiveness for the innovation sub-index, by NUTS 2 regions, 2013, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/.
 10. Trading Economics, http://pl.tradingeconomics.com/.
 11. Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2013 r., GUS, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu